A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Underground mining

Zakres tematyczny

Obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Geologia złożowa i górnicza, Górnictwo ogólne, Zarys Geomechaniki, Prawo geologiczne i górnicze, Geodezja i kartografia górnicza, Górnictwo podziemne, Aerologia górnicza, Urządzenia elektryczne, Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, Technika podziemnej eksploatacji złóż, Technika strzelnicza, Budownictwo podziemne, Podstawy wiertnictwa, Maszyny i urządzenia górnicze, Zagrożenia naturalne w górnictwie, Hydrogeologia górnicza oraz Pożary podziemne. Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia / Inżynieria Górnicza (od roku ak. 2019/2020) z modułem z zakresu Górnictwa Podziemnego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób które zamierzają ubiegać się o: uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych, wynikających z prawa geologicznego i górniczego (art. 54 ust. 3. p.1) oraz do tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na II stopień studiów (magisterskich) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH; tel.: 12 617 49 30; e-mail: burtan@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy; tel.: 12 617 20 65; e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers; tel.: 12 617 20 74; e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Deposit and mining geology
Lecture: 12
Laboratory classes: 3
Project classes: 3
4 Exam O
General mining
Lecture: 9
Project classes: 6
3 Assessment O
Outline of geomechanics
Lecture: 9
Auditorium classes: 3
Laboratory classes: 3
3 Exam O
Geological and mining low
Lecture: 9
2 Assessment O
Geodesy and mining cartography
Lecture: 9
Project classes: 3
3 Assessment O
Underground mining
Lecture: 9
Project classes: 6
3 Exam O
Mining aerology
Lecture: 12
Auditorium classes: 9
5 Exam O
Electrical appliances
Lecture: 6
Laboratory classes: 3
2 Assessment O
Mining machinery and equipment
Lecture: 6
Project classes: 3
2 Assessment O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technique of underground mining of deposits
Lecture: 15
Project classes: 9
6 Exam O
Underground construction
Lecture: 6
Project classes: 3
2 Assessment O
Fundamentals of drilling engineering
Lecture: 6
Project classes: 3
2 Assessment O
Blasting Technik
Lecture: 12
Laboratory classes: 6
4 Assessment O
Work safety and rescue in mining
Lecture: 12
Laboratory classes: 6
4 Assessment O
Natural hazards in mining
Lecture: 9
Project classes: 6
3 Exam O
Mining hydrogeology
Lecture: 6
Laboratory classes: 3
2 Assessment O
Underground fires
Lecture: 6
Project classes: 3
2 Assessment O
Final work
Seminars: 10
8 Assessment O