A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Civil engineering and tunnel safety

Zakres tematyczny

Program nauczania w zakresie budownictwa tunelowego obejmuje przedmioty: Mechanika skał i gruntów, Wybrane badania laboratoryjne skał i gruntów, Badania polowe wybranych własności masywów skalnych i gruntowych, Rozpoznanie masywów skalnych i gruntowych dla projektowania i wykonywania tuneli, Modele fizyczne i geotechniczne masywów skalnych i gruntowych, Klasyfikacje masywów skalnych i gruntowych oraz ich wykorzystanie do prognozowania stateczności tuneli, Metody drążenia tuneli: Nowa Austriacka Metoda Budowy Tuneli w połączeniu z metodą obserwacyjną (ADECO-RS), Norweska Metoda Budowy Tuneli za pomocą maszyn tarczowych i wiercących TBM, TBMS, metoda odkrywkowa (ścianki szczelinowe), Obudowa tuneli, współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym i gruntowym, Podstawy projektowania i wymiarowania obudowy, Wpływ wykonywania tuneli na powierzchnię terenu, portale tuneli, Zastosowanie metod numerycznych w budownictwie tunelowym, Technika strzałowa w drążeniu wyrobisk tunelowych Hydrogeologia, odwadnianie tuneli, zabezpieczanie przecieków. Program nauczania w zakresie bezpieczeństwa w tunelach obejmuje: Podstawy wentylacja tuneli, Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i wentylacji tuneli, Utrzymanie, zarządzanie i wyposażenie techniczne tuneli, Projektowanie wentylacji tuneli komunikacyjnych, Modelowanie wentylacji, pożarów i ewakuacji użytkowników w tunelach drogowych, Metrologia wentylacyjna, aparatura kontrolno-pomiarowa i sterowanie urządzeniami, Procedury bezpieczeństwa i analiza bezpieczeństwa w tunelach, analiza ryzyka, Zarządzanie ruchem drogowym w tunelach, Systemy bezpieczeństwa w tunelach, Monitoring tunelu podczas drążenia tuneli oraz w fazie eksploatacji.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów wyższych studiów technicznych, szczególnie inżynierów budowlanych, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów drogowych i ogólnobudowlanych, hydrotechników, inżynierów górniczych ze specjalnością budownictwo podziemne.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś; Z-ca kierownika studiów podyplomowych: dr inż. Agnieszka Stopkowicz, tel.: 12-617-21-91, e-mail: tajdus@agh.edu.pl, agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, tel.: 12-617-21-91, e-mail: katgeom@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12-617-21-91, e-mail: kaletka@agh.edu.pl

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Soil and rock mechanics
Lectures: 6
2 Exam O
Wybrane badania laboratoryjne skał i gruntów
Lectures: 3
Laboratory classes: 6
2 Exam O
Badania polowe własności masywów skalnych i gruntowych
Laboratory classes: 4
1 Completing the classes O
Rozpoznanie masywów skalnych i gruntowych
Lectures: 3
1 Exam O
Modele fizyczne, geotechniczne masywów skalnych i gruntowych, klasyfikacje (rmr, gsi, q) i ich zastosowanie do prognozowania stateczności tuneli
Lectures: 9
Project classes: 3
3 Exam O
Metody drążenia tuneli: nowa austriacka metoda budowy tuneli w połączeniu z metodą obserwacyjną (adeco-rs), norweska metoda budowy tuneli za pomocą maszyn tarczowych i wiercących tbm, tbms, metoda odkrywkowa (ścianki szczelinowe)
Lectures: 12
Laboratory classes: 6
Project classes: 3
5 Exam O
Obudowa tuneli, współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym i gruntowym
Lectures: 9
Laboratory classes: 6
Project classes: 3
4 Exam O
Podstawy projektowania i wymiarowania obudowy
Lectures: 4
Laboratory classes: 9
3 Exam O
Wpływ wykonywania tuneli na powierzchnię terenu
Lectures: 4
1 Exam O
Portale tuneli
Lectures: 2
1 Exam O
Stateczność portali
Lectures: 4
Laboratory classes: 3
2 Exam O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Monitoring deformacji tunelu podczas jego drążenia i eksploatacji
Lectures: 6
Project classes: 3
2 Exam O
Technika strzałowa w drążeniu wyrobisk tunelowych
Lectures: 4
1 Exam O
Hydrogeologia, odwadnianie tuneli, zabezpieczanie przecieków
Lectures: 6
1 Exam O
Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i wentylacji tuneli
Lectures: 4
1 Exam O
Systemy wentylacji tuneli
Lectures: 6
2 Exam O
Projektowanie wentylacji tuneli komunikacyjnych
Laboratory classes: 6
1 Completing the classes O
Modelowanie pożaru i ewakuacji w tunelu
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Aparatura kontrolno-pomiarowa w tunelach
Lectures: 6
1 Exam O
Systemy bezpieczeństwa w tunelach
Lectures: 6
2 Exam O
Utrzymanie, zarządzanie i wyposażenie techniczne tuneli
Lectures: 6
1 Exam O
Analiza bezpieczeństwa w tunelach
Lectures: 3
2 Exam O
Zarządzanie ruchem drogowym w tunelach
Lectures: 6
1 Exam O
Ryzyko, wybrane katastrofy w tunelach
Lectures: 8
2 Exam O
Wizyta techniczna w tunelu
Lectures: 6
1 Completing the classes O