A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Mininng aerology

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Wentylacja wyrobisk podziemnych, Wentylacja wyrobisk ślepych, Teoria sieci wentylacyjnych, Pomiaroznwastwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach, Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń, Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń, Zwalczanie zagrożenia metanowego, Zwalczanie zagrożenia klimatycznego, Zwalczanie zagrożenia pożarowego, Zwalczanie zagrożenia pyłowego, Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń, Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych. Dodatkowo w ramach przedmiotów Warsztaty terenowe I oraz II słuchacze zapoznają się praktycznie w podziemnych zakładach górniczych z zakresem tematycznym dotyczącym odmetanowania górotworu i klimatyzacji centralnej kopalń. Studia obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i umożliwia uzyskanie 35 punktów ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Zakres tematyczny obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Wentylacja wyrobisk podziemnych, Wentylacja wyrobisk ślepych, Teoria sieci wentylacyjnych, Pomiaroznwastwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach, Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń, Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń, Zwalczanie zagrożenia metanowego, Zwalczanie zagrożenia klimatycznego, Zwalczanie zagrożenia pożarowego, Zwalczanie zagrożenia pyłowego, Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń, Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych. Dodatkowo w ramach przedmiotów Warsztaty terenowe I oraz II słuchacze zapoznają się praktycznie w podziemnych zakładach górniczych z zakresem tematycznym dotyczącym odmetanowania górotworu i klimatyzacji centralnej kopalń. Studia obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i umożliwia uzyskanie 35 punktów ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Zbigniew Kuczera, tel.: 12 617 21-63, mail: zkuczera@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska, tel.: 12 617 35-06, e-mail: kins@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Anna Góras, tel.: 12 617 21 50, e-mail: agoras@agh.edu.pl, Oliwia Krzyżańska, tel. 617 35 06, e-mail: oliwiak@agh.edu.pl, kins@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ventilation of underground workings
Lectures: 6
Auditorium classes: 6
Laboratory classes: 3
4 Exam O
Ventilation of blind workings
Lectures: 6
Project classes: 3
2 Completing the classes O
Ventilation network theory
Lectures: 6
Auditorium classes: 3
2 Completing the classes O
Measurement and ventilation devices in mines
Lectures: 6
Auditorium classes: 3
2 Completing the classes O
Current mining regulations regarding ventilation and air conditioning of mines
Lectures: 6
1 Completing the classes O
Computer application program in mine ventilation
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Fighting methane hazard
Lectures: 6
Auditorium classes: 3
Project classes: 3
3 Exam O
Field workshop 1
Laboratory classes: 6
1 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Combating the climate threat
Lectures: 6
Auditorium classes: 6
Laboratory classes: 3
4 Exam O
Fighting fire hazards
Lectures: 6
Auditorium classes: 3
2 Completing the classes O
Combating dust hazards
Lectures: 6
Laboratory classes: 3
2 Completing the classes O
Risks associated with mine ventilation
Lectures: 6
Project classes: 6
3 Exam O
Conducting rescue actions in the field of aerological hazards
Lectures: 12
2 Completing the classes O
Field workshop 2
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Seminar and final work
Diploma Thesis: 9
3 Exam O