A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Faculty of Drilling, Oil and Gas

New methods of oil and gas engineering

Zakres tematyczny

Przemysł ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie w kontekście obecnych wyzwań; Podstawy wiertnictwa, Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów, Transport i magazynowanie węglowodorów; Magazynowanie energii, Sekwestracja dwutlenku węgla, Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych w sektorze naftowym, odnawialne źródła energii. Ramowe treści kształcenia: Kierunki rozwoju energetyki; Geologia złóż ropy i gazu; Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza; Instalacje napowierzchniowe w eksploatacji złóż węglowodorów; Eksploatacja złóż ropy naftowej; Komputerowa symulacja złóż; Współczesne wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego; Eksploatacja złóż gazu ziemnego; Podstawy wiertnictwa; Projektowanie otworów wiertniczych; Elementy prawa górniczego i geologicznego; Technologie wodorowe w przemyśle naftowym i gazowniczym; Transport i magazynowanie węglowodorów; Sekwestracja i utylizacja dwutlenku węgla.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza zawodowo związanych z sektorem naftowym, gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa, tel. 12 617 27 82

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Osoba do kontaktu

mgr inż. Zbigniew Sztymar, tel. 12 617 22 45

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Współczesne wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego
Lectures: 2
1 Completing the classes O
Basic Petroleum Geology
Lectures: 10
Laboratory classes: 4
3 Exam O
Fundamentals of drilling engineering
Lectures: 10
3 Exam O
Exploration and borehole geophysics
Lectures: 8
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
Surface installations in the exploitation of gas and oil deposits
Lectures: 5
Laboratory classes: 5
3 Completing the classes O
Petroleum Production Systems
Lectures: 10
Laboratory classes: 5
3 Exam O
Renewable energy sources
Lectures: 4
2 Completing the classes O
Field classes
Fieldwork: 10
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Directions of energy development
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Natural Gas Production Systems
Lectures: 10
Laboratory classes: 5
3 Exam O
Well designing
Lectures: 5
Laboratory classes: 5
3 Completing the classes O
Elements of mining and geological law
Lectures: 5
3 Completing the classes O
Computer simulation of oil and gas reservoir
Lectures: 5
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Hydrogen technologies in the oil and gas industry
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Natural gas transport and storage
Lectures: 5
3 Completing the classes O
New trends in industrial IT
Lectures: 5
2 Completing the classes O
CO2 sequestration and utilization
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Economics and risk management in oil investments
Lectures: 5
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O