A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Drilling, Oil and Gas

Geothermal Energy

Zakres tematyczny

Program studiów podyplomowych obejmuje informacje podstawowe z dziedziny wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, ciepłownictwa, hydrogeologii, termodynamiki, zagadnień prawnych oraz ekonomii i zarządzania środowiskiem. W zakresie tematycznym znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe, takie jak termiczne właściwości skał, pompy ciepła, płyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze i geoinżynieryjne oraz eksploatacja wód.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób po studiach wyższych, najkorzystniej technicznych, zatrudnionych w przemyśle, w poszukiwaniach i udostępnianiu surowców, jak i geotechnice, budownictwie, ciepłownictwie i wiertnictwie. Szczególnie dotyczą osób zajmujących się wykonywaniem projektów i instalacji grzewczych i grzewczo-chłodniczych oraz wykonywaniem prac geologicznych i ziemnych związanych z pozyskiwaniem ciepła Ziemi. Kandydatami mogą być również absolwenci studiów wyższych, pragnący przekwalifikować się do pracy w geotermii i/lub geoinżynierii. Kandydatami mogą być również pracownicy administracji geologicznej wszystkich szczebli.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, tel.: 12 617 22 17, e-mail: sliwa@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 570 490 440 , e-mail: tkowal@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Tomasz Kowalski, tel.: 570 490 440, e-mail: tkowal@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Termiczne właściwości skał i magazynowanie energii w górotworze
Lecture: 10
Laboratory classes: 5
4 Assessment O
Techniki i technologie oraz urządzenia wiertnicze
Lecture: 15
Project classes: 5
4 Exam O
Wybrane zagadnienia prawa
Lecture: 10
Project classes: 10
5 Exam O
Ciepłownictwo z energetyką
Lecture: 10
Project classes: 5
2 Assessment O
Hydrogeologia i hydrogeochemia
Lecture: 5
Laboratory classes: 5
4 Assessment O
Eksploatacja wód
Lecture: 10
Project classes: 5
3 Assessment O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy geotechniki i geoinżynieria
Lecture: 10
Laboratory classes: 5
7 Exam O
Geothermal energy
Lecture: 30
Auditorium classes: 5
Laboratory classes: 5
Project classes: 5
8 Exam O
Ekonomia i zarządzanie środowiskiem
Lecture: 5
Auditorium classes: 5
2 Assessment O
Termodynamika i pompy ciepła
Lecture: 5
Auditorium classes: 5
Project classes: 5
3 Assessment O
Płyny wiertnicze II
Lecture: 5
Laboratory classes: 5
2 Assessment O