A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Foundry Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent tego kierunku zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na kierunku IPO, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Properties of materials and test methods
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Fluid mechanics
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Theory of metallurgical and foundry processes
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Technological processes of shaping the structure and properties of castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
The theory of elasticity and plasticity of metals
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Casting Mould Technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Lectures: 30
3 Completing the classes O
Blok obieralny specjalnościowy I
Total number of contact hours: 120
8 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Innovation in foundry
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
The design of castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Blok obieralny specjalnościowy II
Total number of contact hours: 210
15 Exam O
Specjalnościowe I
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Specjalnościowe II
Total number of contact hours: 60
6 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Blok obieralny specjalnościowy III
Total number of contact hours: 105
5 O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Lectures: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Lectures: 30
2 Completing the classes O