A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Mining Engineering

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: górnictwo i energetyka, budownictwo, gospodarka surowcowa, geologia i prospekcja złóż, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, informatyka stosowana, chemia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Absolwenci mogą podjąć pracę w polskich i zagranicznych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego, firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, biurach projektujących zakłady przeróbki surowców, układy technologiczne czy też urządzenia. Absolwenci są przygotowani również do kontynuowania kształcenia na III stopniu studiów (doktoranckich).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Górnictwo podziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Górnictwo odkrywkowe)
Zobacz pełny opis kierunku (Przeróbka surowców mineralnych)
Zobacz pełny opis kierunku (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Mining Engineering)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Mineral processing

Summer semester, 2022/2023

Mining Engineering

Winter semester, 2022/2023

Mining geomechanics and underground construction

Summer semester, 2022/2023

Open pit mining

Summer semester, 2022/2023

Underground mining

Summer semester, 2022/2023

Mineral processing

Winter semester, 2023/2024

Mining Engineering

Summer semester, 2022/2023

Mining geomechanics and underground construction

Winter semester, 2023/2024

Open pit mining

Winter semester, 2023/2024

Underground mining

Winter semester, 2023/2024

Mineral processing

Summer semester, 2023/2024

Mining Engineering

Winter semester, 2023/2024

Mining geomechanics and underground construction

Summer semester, 2023/2024

Open pit mining

Summer semester, 2023/2024

Underground mining

Summer semester, 2023/2024