A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Foundry Engineering

Computer-Aided Engineering Processes

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI) jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje wiedzę podstawową z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Technical drawing and engineering graphics
Lectures: 30
Project classes: 45
6 Exam O
General chemistry
Lectures: 25
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 25
4 Exam O
Basics of computer science
Lectures: 30
Project classes: 30
3 Completing the classes O
The basics of ergonomics and occupational hygiene
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Projektowanie bryłowe CAD
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Metaloznawstwo
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
Symulacje komputerowe procesów wytwarzania I
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Nowoczesne materiały inżynierskie
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Krystalizacja
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Foreign language (1/3)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Weighted residual method
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Parts of machines
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II (CAST CAE)
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Techniki obróbki i łączenia materiałów
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Fizyko-chemia procesów odlewniczych
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 20
5 Exam O
Basics of Automation and Robotics
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Foreign language (2/3)
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Technologia form odlewniczych
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Materials for Foundry Moulds
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Przedmiot obieralny
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Termodynamika techniczna i technika cieplna
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Object-oriented programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Foreign language (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Fluid Mechanics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Programowanie sterowników PLC i robotów przemysłowych i maszyn CNC
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Metalurgia i odlewnictwo stopów żelaza z węglem
Lectures: 45
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Design and modernization of processes plants
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Konstrukcja odlewów
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmiot obieralny
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Maszyny i urządzenia w procesach wytwarzania
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Blok obieralny - semestr 5 KWPI
Lectures: 60
8 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Obieralny humanistyczno-społeczny
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Mikroskopia i analiza struktury
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Integrated Management Systems
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Badania defektoskopowe
Lectures: 10
Laboratory classes: 5
1 Completing the classes O
Przedmiot obieralny
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Blok obieralny - semestr 6 KWPI
Lectures: 45
Seminars: 15
6 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Diploma Seminar KASKGG
Seminars: 10
1 Completing the classes O
Przedmiot obieralny semestr 7 (KWPI)
Lectures: 45
Seminars: 90
9 Completing the classes O
Moduł in English
Lectures: 30
Seminars: 15
5 Completing the classes O