A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Materials Science and Ceramics

Chemistry of Building Materials

Celem kształcenia na kierunku Chemia Budowlana jest przygotowanie absolwentów do projektowania materiałów budowlanych o szerokim zakresie właściwości użytkowych wchodzących w zakres tzw. “chemii budowlanej”. Student kończący studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych w obszarze ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W tym kontekście rola absolwenta kierunku Chemia Budowlana jako specjalisty w dziedzinie materiałów budowlanych jest szczególnie istotna. Wiąże się to z faktem masowości produkcji materiałów budowlanych i ich roli w gospodarce, jak również środowisku naturalnym. Dodatkowo dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych związany z postępem techniki oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi stawia przez branżą nowe wyzwania i tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Typowym miejscem pracy absolwenta są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suchych mieszanek na bazie spoiw mineralnych i organicznych, jak również w firmach działających w obszarze domieszek do betonów, zapraw i zaczynów. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuować i poszerzać swoją wiedzę wybierając jeden z kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Waldemar Pichór

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to chemistry
Auditorium classes: 15
- Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Wstęp do matematyki
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lecture: 30
1 Assessment O
Introduction to physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Język obcy, semestr 1/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Chemia ogólna i nieorganiczna
Lecture: 60
Auditorium classes: 45
Laboratory classes: 30
12 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technical Thermodynamics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Matematyka kurs
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Język obcy, semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Chemia budowlana - blok 1
Lecture: 30
2 Assessment O
Informatyka
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Organic Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
7 Assessment O
Physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Materials Science
Lecture: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Technologia materiałów budowlanych
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Automatyka i pomiar właściwości fizykochemicznych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Materiały budowlane i instalacyjne
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Język obcy, semestr 3/3
Foreign language classes: 45
5 Exam O
Chemia analityczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Zarządzanie jakością i produktami chemii budowlanej
Seminars: 30
2 Assessment O
Graphics engineering
Project classes: 30
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Elektronika z elektrotechniką
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Seminars: 30
3 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Budownictwo ogólne
Lecture: 30
2 Assessment O
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 30
6 Exam O
Materiały ceramiczne w budownictwie
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
3 Assessment O
Technology of binders and concrete
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
3 Assessment O
Chemia krzemianów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Laboratory classes: 45
3 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok III)
Lecture: 15
Project classes: 45
4 Assessment O
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok IV)
Lecture: 15
1 Assessment O
Przetwórstwo polimerów
Lecture: 30
Laboratory classes: 60
6 Exam O
Barwniki, pigmenty i środki pomocnicze
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Polimerowe materiały konstrukcyjne
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Modyfikacje i recykling polimerów
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
BHP i ergonomia
Lecture: 30
2 Assessment O
Izotopowe metody badania materiałów budowlanych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Kompozyty polimerowe
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Proseminarium
Seminars: 15
1 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Gdańską
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
4 Assessment O
Fizyka budowli
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Procesy korozyjne
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
6 Exam O
Diagnostyka i monitorowanie korozji
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Analityka surowców i produktów budowlanych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
7 Exam O
Analiza uszkodzeń korozyjnych
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Exam O
Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych (LCA)
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Przedmioty obieralne - Chemia budowlana 7 semestr
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Diploma Laboratory
Laboratory classes: 90
4 Assessment O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Practical placement: 0
4 Assessment O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Assessment O
Angielska terminologia techniczna
Conversation seminar: 30
Seminars: 30
2 Assessment O