A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Materials Science and Ceramics

CHEMISTRY OF BUILDING MATERIALS

Celem kształcenia na kierunku Chemia Budowlana jest przygotowanie absolwentów do projektowania materiałów budowlanych o szerokim zakresie właściwości użytkowych wchodzących w zakres tzw. “chemii budowlanej”. Student kończący studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych w obszarze ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W tym kontekście rola absolwenta kierunku Chemia Budowlana jako specjalisty w dziedzinie materiałów budowlanych jest szczególnie istotna. Wiąże się to z faktem masowości produkcji materiałów budowlanych i ich roli w gospodarce, jak również środowisku naturalnym. Dodatkowo dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych związany z postępem techniki oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi stawia przez branżą nowe wyzwania i tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Typowym miejscem pracy absolwenta są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suchych mieszanek na bazie spoiw mineralnych i organicznych, jak również w firmach działających w obszarze domieszek do betonów, zapraw i zaczynów. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuować i poszerzać swoją wiedzę wybierając jeden z kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Waldemar Pichór

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Auditorium classes: 15
- Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Lecture: 30
Auditorium classes: 60
10.0 O
Lecture: 30
1.0 Assessment O
Introduction to physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4.0 Assessment O
Język obcy, semestr 1/3
Foreign language classes: 45
- O
Lecture: 60
Auditorium classes: 45
Laboratory classes: 30
12.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technical Thermodynamics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 O
Język obcy, semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- O
Lecture: 30
2.0 O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 O
Organic Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
7.0 Assessment O
Physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
6.0 Exam O
Materials Science
Lecture: 15
Seminars: 15
3.0 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Język obcy, semestr 3/3
Foreign language classes: 45
5.0 O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
6.0 Exam O
Seminars: 30
2.0 Assessment O
Graphics engineering
Project classes: 30
2.0 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Seminars: 30
3.0 O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 30
6.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
3.0 Assessment O
Technology of binders and concrete
Laboratory classes: 45
3.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
3.0 Assessment O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
5.0 Exam O
Laboratory classes: 45
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 15
Project classes: 45
4.0 O
Lecture: 15
1.0 O
Lecture: 30
Laboratory classes: 60
6.0 Exam O
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 30
2.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment O
Seminars: 15
1.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
4.0 O
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
4.0 Assessment O
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
6.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
7.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15.0 Assessment O
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4.0 O
Diploma Laboratory
Laboratory classes: 90
4.0 Assessment O
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Seminars: 15
1.0 Assessment O
Conversation seminar: 30
Seminars: 30
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective