A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Materials Science and Ceramics

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia ogólna i nieorganiczna
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Комп'ютерна інженерна графіка
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
.Elements of mathematics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Elementy fizyki
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Lecture: 30
1 Assessment O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lecture: 30
1 Assessment O
Zarys technologii chemicznej
Lecture: 30
1 Assessment O
Przedmioty humanizujące obieralne
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Chemia ogólna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 60
9 Assessment O
Blok obieralny specjalizujący
Lecture: 30
Seminars: 30
3 Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basics of mechanics and machine construction
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
Seminars: 15
5 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Organic Chemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Termodynamika chemiczna
Lecture: 30
Seminars: 30
6 Exam O
Krystalografia i krystalochemia
Lecture: 45
Seminars: 45
7 Exam O
Język obcy
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Materials Science
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Elektrotechnika z elektroniką
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Lecture: 30
Fieldwork: 30
3 Assessment O
Physical chemistry
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Chemia krzemianów
Lecture: 30
Seminars: 45
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mineral resources
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Podstawy inżynierii materiałów
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Inżynieria chemiczna
Lecture: 30
Seminars: 30
5 Exam O
Ceramic machinery
Lecture: 15
Project classes: 30
Seminars: 15
4 Assessment O
Elementy automatyki
Lecture: 30
Project classes: 30
3 Assessment O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy
Seminars: 30
3 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Assessment O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Seminars: 30
1 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Project classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Technologia materiałów budowlanych
Lecture: 60
4 Assessment O
Technologia szkła i ceramiki
Lecture: 60
4 Assessment O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Ochrona własności intelektualnej
Seminars: 15
1 Assessment O
Instrumental Methods of Chemical Analysis
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Elementy technologii chemicznej
Lecture: 30
Project classes: 30
3 Exam O
Metody badań strukturalnych
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 60
4 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny TCh semestr 7
Total number of contact hours: 285
30 O