A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering

Geospatial Computer Science

Absolwenci kierunku Informatyka Geoprzestrzenna są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku Informatyka Geoprzestrzenna jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Scripting data analysis
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
2 Assessment O
Mathematical analysis I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Fundamentals of Law
Lecture: 30
2 Assessment O
Algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
CAD technology
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Fundamentals of Spatial Information Systems
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Fundamentals of Earth Sciences I
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Basics of computer science and programming
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of civil engineering
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
3D Data Reference Systems
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Database Systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 20
Project classes: 20
4 Assessment O
Mathematical analysis II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Algorithms and data structures
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physical Education 2
Progress evaluation and interim assignments: 15
- Assessment O
Self-presentation and Social Communication
Lecture: 15
1 Assessment O
Fundamentals of Earth Sciences II
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
1 Assessment O
Cartographic modelling and geovisualization
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Object-oriented Programming
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Spatial Data Infrastructure
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Models and statistical methods
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physical Education 3
Progress evaluation and interim assignments: 15
- Assessment O
Methodology of Environmental Research and Analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Foreign Language
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Fundamentals of computational and numerical methods
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Vector Based Spatial Analysis
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Raster GIS analysis
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Fundamentals of geostatistics and artificial intelligence methods
Lecture: 20
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Processing of Environmental Data
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Technologies for acquiring spatial data
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Foreign Language
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Remote Sensing with Digital Signal Processing
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Environmental Information Resources
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Building Information Modeling technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Photogrammetry
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Block of elective modules - 5th semester
Lecture: 45
Project classes: 135
12 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematical Modeling in Heat Engineering
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Nonparametric modeling of 3D objects
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Basics of economics and management
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Work experience internship
Practical placement: 0
4 Assessment O
Block of elective foreign language modules
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Block of elective modules in the field of GIS programming
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Block of elective modules - 6th semester
Lecture: 45
Project classes: 135
12 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Block of elective modules - 7th semester
Lecture: 75
Project classes: 135
14 Assessment O
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Engineer's Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O