A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Geophysics

Kierunek Geofizyka ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.
Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Opiekun kierunku: dr inż. Anna Kwietniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Techniques of Data Visualization
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Basics of geometry and computer graphics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Computing applications I
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Chemistry
Lecture: 30
Workshop classes: 15
3 Assessment O
General Geology
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Mining Surveys
Lecture: 15
Practical classes: 30
2 Assessment O
Physics
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mineralogy and petrography
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Physics
Lecture: 45
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
WF
Physical Education: 30
- Assessment O
Computing applications II
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Global Geophysics
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
7 Exam O
AutoCAD
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Cartography
Lecture: 15
Project classes: 30
2 Assessment O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of GIS and remote sensing
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Petrophysics
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Mathematics III
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Signal theory
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
WF
Practical classes: 15
- Assessment O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Blok obieralny 1, III semestr Geofizyka
Lecture: 30
2 Assessment O
Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka
Laboratory classes: 75
5 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electrical and electromagnetic methods I
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Gravimetry
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
WF
Practical classes: 15
- Assessment O
Seismic methods I
Lecture: 45
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Regional Geology
Lecture: 30
2 Assessment O
Hydrogeology
Lecture: 15
Practical classes: 15
2 Assessment O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka
Laboratory classes: 60
4 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seismic methods II
Lecture: 45
Laboratory classes: 45
6 Exam O
Electrical and electromagnetic methods II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
GPR methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Geochemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Well Logging I
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
5 Assessment O
Geotechnics
Lecture: 30
2 Assessment O
Geology of mineral deposits
Lecture: 30
2 Assessment O
Blok obieralny 5, V semestr Geofizyka
Lecture: 60
4 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Internship in geophysics
Practical placement: 0
4 Assessment O
Geophysical fieldworks
Practical classes: 60
3 Assessment O
Well Logging II
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Magnetometry
Lecture: 45
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Blok obieralny 6, VI semestr Geofizyka
Lecture: 30
2 Assessment O
Blok obieralny 7, VI semestr Geofizyka
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka
Project classes: 30
2 Assessment O
Elective block of humanistic and economic subjects 6 level
Lecture: 60
5 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O
Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka
Total number of contact hours: 80
9 Assessment O
Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O
Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka
Lecture: 30
2 Assessment O