A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection

Geoinformatics

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Geoinformatyka może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geologia ogólna
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Assessment O
Algorithms and data structures
Lecture: 15
Practical classes: 30
4 Assessment O
Wstęp do geomatyki
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Linear algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Podstawy informatyki
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Mathematical analysis I
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
6 Exam O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy geodezji
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Geofizyka
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Assessment O
Procedural Programming
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Mathematical analysis II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystystyka matematyczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Przetwarzanie danych środowiskowych
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien
Lecture: 30
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy teledetekcji i fotogrametrii
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Spatial data analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
CAD systems in geoinformatics
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Systemy GIS w naukach o Ziemi
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Geohazards
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Object Oriented Programming
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kartografia geologiczna wspomagana komputerowo
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej wsp. kom
Fieldwork: 60
3 Assessment O
3D Computer Graphics
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Database Systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
5 Exam O
Earth Science Modeling
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Systemy operacyjne
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Elektroniczne techniki pomiarowe w naukach o Ziemi
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Foreign language B2; semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Computer Networks
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
4 Exam O
Spatial databases
Lecture: 15
Laboratory classes: 45
3 Exam O
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Internet Technology
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 165
15 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Web application programming (PHP)
Laboratory classes: 45
2 Assessment O
Professional intership
Practical placement: 0
4 Assessment O
Data mining
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
Podstawy planowania przestrzennego
Lecture: 30
Practical classes: 30
4 Exam O
Programming of geoinformatics applications (Python)
Laboratory classes: 45
2 Assessment O
Satellite Radar Interferometry
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 180
12 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka
Total number of contact hours: 180
15 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O