A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Industrial Control and Robotics

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zapis konstrukcji 1
Lecture: 26
Project classes: 28
3 Assessment O
Techniki wytwarzania
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Exam O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1
Lecture: 30
2 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Techniki informatyczne
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Physics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Assessment O
Mathematics 1
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Chemia
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Informatyka
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Mechanika 1
Lecture: 26
Auditorium classes: 28
4 Assessment O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Fundamentals of material science
Lecture: 36
Laboratory classes: 24
4 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Zapis konstrukcji 2
Project classes: 28
2 Assessment O
Matematyka 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
8 Exam O
Physics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 14
8 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4
Total number of contact hours: 28
3 Assessment O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3
Total number of contact hours: 42
3 Assessment O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Mechanika 2
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
5 Exam O
Computing Methods
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Podstawy automatyki
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 14
7 Exam O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
5 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7
Total number of contact hours: 40
3 Assessment O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Sterowanie ciągłe
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Fluid Power Drives and Controls
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Podstawy konstrukcji maszyn
Lecture: 39
Project classes: 26
5 Exam O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6
Total number of contact hours: 66
5 Assessment O
Metrologia i techniki pomiarowe
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
3 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduł specjalistyczny - Wspomaganie projektowania i prac inżynierskich - Obieralny 10
Total number of contact hours: 42
3 Assessment O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8
Total number of contact hours: 34
2 Assessment O
Sterowanie dyskretne
Lecture: 26
Laboratory classes: 26
5 Exam O
Fluid Power Automation Components
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
5 Assessment O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O
Technika mikroprocesorowa
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Introduction to Robotics
Lecture: 26
Project classes: 14
4 Exam O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12
Progress evaluation and interim assignments: 45
3 Assessment O
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10
Total number of contact hours: 40
3 Assessment O
Grupa modułów specjalistycznych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11
Project classes: 45
3 Assessment O
Napędy elektryczne
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Grupa modułów - Praktyki studenckie
Practical placement: 0
4 Assessment O
Roboty przemysłowe
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Exam O
Systemy czasu rzeczywistego
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Industrial control systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grupa modułów specjalistycznych - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13
Total number of contact hours: 36
3 Assessment O
Grupa modułów specjalistycznych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Grupa modułów specjalistycznych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17
Seminars: 15
3 Assessment O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15
Total number of contact hours: 28
3 Assessment O
Grupa modułów specjalistycznych - Systemy i projektowanie machatroniczne (ang.) - Obieralny 16
Total number of contact hours: 42
3 Assessment O
Grupa modułów specjalistycznych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14
Total number of contact hours: 36
3 Assessment O