A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications

Teleinformatics

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno odstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Studia realizują koncepcję kształcenia opartego na poszerzonej bazie przedmiotów podstawowych dających możliwość późniejszego profilowania i specjalizacji. Program kształcenia na stopniu inżynierskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 7/2021 z dnia 3 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematical analysis
Lecture: 60
Auditorium classes: 60
8 Exam O
Algebra
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O
Telecommunications Basics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Introduction to the Internet
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Introduction to Computer Science and Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Computer Architecture
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 7
1 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics
Lecture: 60
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
12 Exam O
Chosen Topics in Advanced Mathematics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Probability and Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Local Computer Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Algorithms and data structures
Lecture: 20
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Telecommunication systems and networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 22
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Języki obce
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Principles of Electronics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Signals and Systems
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
IP Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Object-oriented Programming
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Computional techniques
Lecture: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
4 Assessment O
Wireless techniques
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Operating Systems
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Języki obce
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Digital signal processing
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Security of Teleinformatic Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Cellular Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
5 Exam O
Optical Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
WWW and Script Languages
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
Seminars: 14
4 Assessment O
High-level Programming Languages
Laboratory classes: 22
Project classes: 12
3 Assessment O
Language classes with exam
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wireless Data Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 24
Project classes: 6
5 Exam O
Database Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 20
Project classes: 10
5 Exam O
Software Engineering
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
2 Assessment O
Introduction to the Networks with Quality of Service
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Przedmioty obieralne semestr 5
Total number of contact hours: 414
16 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kodowanie i kryptografia
Lecture: 30
Auditorium classes: 14
Project classes: 16
4 Exam O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
4 Assessment O
Multimedia Information Processing and Communications
Auditorium classes: 18
1 Assessment O
Machine learning
Lecture: 30
Laboratory classes: 6
Project classes: 24
4 Exam O
Przedmiot humanistyczny
Total number of contact hours: 28
2 Assessment O
Przedmioty obieralne semestr 6
Total number of contact hours: 391
15 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Elementy prawa dla inżynierów ICT
Lecture: 30
2 Assessment O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 30
2 Assessment O
Diploma workshop
Lecture: 6
Project classes: 46
2 Assessment O
Internet rzeczy
Project classes: 40
3 Assessment O
Przedmioty obieralne semestr 7
Total number of contact hours: 220
6 Assessment O