A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

Education in Technology and Computer Science

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii, przeróbki plastycznej oraz informatyki. Przekazywana jest także wiedza z zakresów przedmiotów dydaktycznych, niezbędna w przyszłej pracy absolwenta. Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki. Program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN, co oznacza że absolwenci mogą szukać zatrudnienia w szkolnictwie. Jak wskazują wyniki badań losów zawodowych absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, prowadzonych przez Centrum Karier AGH, około 55% absolwentów niniejszego kierunku znajduje pracę w czasie poniżej 1 miesiąca, a 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika techniczna
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
2 Assessment O
Technologia informacyjna
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Assessment O
Programowanie strukturalne
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Exam O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Assessment O
Engineering graphics
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Chemistry
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Przedmiot obieralny humanistyczny I
Lecture: 28
3 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metalurgia ogólna
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Assessment O
Systemy operacyjne
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Psychology
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
4 Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Assessment O
Programowanie w pakietach użytkowych
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Lecture: 28
Project classes: 14
3 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Przedmiot obieralny humanistyczny II
Lecture: 28
2 Assessment O
Język obcy na poziomie B2
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Systemy CAD
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Pedagogika I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Mathematics III
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Materials Science
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment W
Object-Oriented Programming
Lecture: 14
Project classes: 28
3 Assessment O
Database Systems
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Język obcy na poziomie B2
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
Practical classes: 30
3 Assessment O
Dydaktyka ogólna I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Sieci komputerowe
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Teoria sprężystości i plastyczności
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Didactics of technical education I
Lecture: 28
Auditorium classes: 17
4 Assessment O
Powder metallurgy
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Microstructural characterization of materials
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Selection of materials in engineering design
Lecture: 14
Project classes: 14
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy grafiki wektorowej i rastrowej
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Metal forming processes
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Zaawansowane tworzywa metaliczne
Lecture: 28
Seminars: 14
4 Exam O
Internet engineering
Lecture: 14
Project classes: 28
3 Assessment O
Wybrane technologie obróbki ubytkowej i spawalnictwa
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Dydaktyka techniki II
Lecture: 17
Auditorium classes: 28
6 Exam O
CAM systems
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Ekonomia
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Blok przedmiotów obieralnych sem. V
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa inżynierska
Practical placement: 0
5 Assessment O
Dydaktyka informatyki I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Statistical data analysis
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
2 Exam O
Practical placement – pedagogical I
Practical classes: 15
8 Assessment O
Kultura w nowych mediach
Lecture: 30
2 Assessment O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Lecture: 14
Seminars: 14
3 Assessment O
Blok przedmiotów obieralnych sem. VI
Lecture: 84
Laboratory classes: 42
6 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok przedmiotów wybieralnych sem. VII
Lecture: 84
Project classes: 42
15 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O