A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Environmental Engineering

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy geologii i mineralogii
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Fundamentals of Economics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
BHP i ergonomia
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Environmental Protection Law
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Biologia i ekologia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
9 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Air protection
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Basis of minerals economy
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
General building engineering
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Basics of surveying and GIS
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Assessment O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Fizyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Gospodarka wodna i ochrona wód
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Mechanika płynów
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Materiałoznawstwo
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Informatyczne podstawy projektowania
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Waste Management
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Assessment O
Technologie oczyszczania wody i ścieków
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Czystsza produkcja
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Assessment O
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 90
6 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Environmental Impact Assesment
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Assessment O
Mechanika gruntów i geotechnika
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Refrigeration and air-conditioning technology
Lecture: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Metrologia i monitoring
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Exam O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 90
6 Assessment O
AAA. Ścieżki dyplomowania IKŚ, semestr 5
Total number of contact hours: 45
4 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instalacje i sieci sanitarne
Lecture: 15
Project classes: 30
4 Assessment O
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Praktyka technologiczna
Practical placement: 0
4 Assessment O
Reclamation and Revitalisation
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 120
8 Assessment O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ, semestr 6
Total number of contact hours: 105
8 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 30
2 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 60
4 Assessment O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O
D. Komputerowy program użytkowy
Laboratory classes: 45
3 Assessment O