A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Revitalization of Degraded Areas

Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHP i ergonomia
Lecture: 30
2 Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Ochrona środowiska
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Fundamentals of Economics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Podstawy geologii i mineralogii
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Underground mining
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Górnictwo odkrywkowe i otworowe
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Development of reclamation and revitalization
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Ecology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Physics I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Budownictwo ogólne
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Assessment O
Materials science
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Fizyka
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Geologia inżynierska
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Podstawy przeróbki surowców
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Hydrologia i hydrogeologia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Podstawy gospodarki odpadami
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 3
Total number of contact hours: 60
6 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geodesy and Cartography
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Chemia środowiska
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Mechanika gruntów i geotechnika
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Protection and Adaptation of Industrial Heritage
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Installations and technical infrastructure
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 4
Total number of contact hours: 75
9 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Basics of urban design
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Assessment O
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Basics of spatial planning
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Kształtowanie środowiska wodnego
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 5
Total number of contact hours: 75
9 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Budownictwo na terenach górniczych
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Legal basis of revitalization
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Praktyka technologiczna (3 tyg.)
Practical placement: 0
3 Assessment O
Podstawy kosztorysowania
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Field trip
Fieldwork: 25
1 Assessment O
Podstawy finansowe likwidacji zakładu i rewitalizacji
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Podstawy socjologii
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Environmental Impact Assessment
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 6
Total number of contact hours: 75
9 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium dyplomowe
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
H. Przedmioty humanistyczne i społeczne 7. se
Lecture: 105
9 Assessment O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O