A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Physics and Applied Computer Science

Applied Computer Science

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 1
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
8 Exam O
Discrete Mathematics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Linear Algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics Revision
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Fundamentals of Computer Science
Lecture: 30
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 16
3 Assessment O
Basics of Operating Systems / UNIX
Lecture: 10
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Mechanics and Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 24
5 Exam O
Statistics and Data Processing
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Algorithms and data structures
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Procedural Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 3
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Electromagnetism and Optics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Circuits and Signals Theory
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Fundamental Concepts of Object-Oriented Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Computer Networks
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Electives IS I.3
Total number of contact hours: 45
4 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics Laboratory
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Electronic Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Object-oriented Programming 1
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Computing Methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Fundamentals of Computer Graphics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Electives IS I.4
Total number of contact hours: 45
4 Assessment W

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Object-oriented Programming 2
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Databases 1
Lecture: 30
Laboratory classes: 26
Project classes: 4
5 Assessment O
Numerical Methods for Engineers
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Electives IS I.5
Total number of contact hours: 165
14 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Graphs and Their Uses
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
Software Engineering
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Computational Intelligence Methods
Lecture: 45
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Assessment O
Practical placement
Practical placement: 0
6 Assessment O
Electives IS I.6
Total number of contact hours: 165
11 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Computer-controlled Measurements
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Electives IS I.7
Total number of contact hours: 120
12 Assessment O