A A A
pl | en

Industry 4.0 Technologies

Celem kształcenia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 jest wykształcenie absolwentów gotowych do podjęcia pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych (w szczególności odlewniczych) z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji.
Systemy tzw. Przemysłu 4.0 bazują na zintegrowanych, zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, w których mamy do czynienia z ciągłą wymianą informacji. Informacje pochodzą m.in. z systemów IoT, czujników oraz systemów zarządzania produkcją.
Inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim interdyscyplinarności – zdolności do łączenia wiedzy z obszarów automatyki, sztucznej inteligencji, mechatroniki, programowania, a do tego umiejętności wykraczających poza kompetencje typowo inżynierskie. Specjalista Przemysłu 4.0 wykazywać będzie się również umiejętnościami z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi, do tego sprawnego komunikowania się i gotowością do zmian.
Zakres kształcenia obejmie przygotowanie programistyczne i obliczeniowe, zagadnienia automatyki i sterowania oraz przygotowanie do zagadnień związanych z analizą i obróbką danych, w tym z użyciem metod sztucznej inteligencji. Absolwent będzie rozwijać te zagadnienia w połączeniu z praktyką. Proces kształcenia obejmie również zagadnienia związane z wybranymi technologiami wytwórczymi, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa.
Obecnie cyfrowe technologie zmieniają sposób prowadzenia produkcji w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie, a także analizę dużych zbiorów danych. Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest z komunikacją między czujnikami, urządzeniami, systemami przemysłowego Internetu rzeczy w celu optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Absolwenci kierunku Technologie Przemysłu 4.0 otrzymają̨ wiedzę teoretyczna ̨ i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie szeroko rozumianych systemów automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji czy sterowania produkcją.
Absolwenci będą mieć̨ możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 oraz innych kierunkach prowadzonych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB) oraz dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH (WO)

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 12/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General Chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Linear algebra
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematical analysis
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Python Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Assessment O
Basics of knowledge about materials
Lecture: 30
Seminars: 15
Practical classes: 15
4 Assessment O
Technical drawing and engineering graphics
Lecture: 15
Project classes: 45
3 Assessment O
Industry 4.0
Lecture: 30
2 Assessment O
Modern materials technologies
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematical Analysis 2
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Differential equations
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Probability and statistics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Introduction to Data Science
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Methods of testing materials and structures
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Object-oriented Programming
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Oprogramowanie obliczeniowe
Laboratory classes: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Computing Methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Linear Control I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Database Systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Foundry alloys
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Basics knowledge of polymers
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Electrical Engineering
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język obcy 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Linear Control II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Measurement Methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Design of manufacturing technology
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Electronics
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Elective subjects
Total number of contact hours: 120
8 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
PLC Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Data Analysis
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Processes simulations
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Measurement Systems
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Elective subjects
Total number of contact hours: 180
12 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Simulations of the manufacturing technology for cast components
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Introduction to Robotics
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Vision Systems in Industry 4.0
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Budowa maszyn i mechanizacja przemysłu
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Elective subjects
Total number of contact hours: 135
12 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Humanistic and social elective subjects 1
Lecture: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
Humanistic and social elective subjects 2
Lecture: 30
2 Assessment O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Lecture: 30
3 Assessment O
Przedmioty obieralne lub koło naukowe
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Przedmioty obieralne z pracownią dyplomową
Project classes: 45
4 Assessment O