A A A
pl | en

Computer Science and Intelligent Systems

Kierunek studiów Informatyka i Systemy Inteligentne należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne i dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i informacji z zakresu informatyki oraz sztucznej inteligencji umożliwiających tworzenie i projektowanie rozwiązań informatycznych wykorzystujących i integrujących różne systemy inteligentne.  Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokujących się w różnych obszarach życia gospodarczego włączając w to firmy technologiczne, informatyczne transportowe, bankowo-finansowe i inne.  Nabyte umiejętności pozwolą im wykonywać zawód programisty, architekta oprogramowania, konsultanta IT, integratora rozwiązań IT, managera, analityka danych. Studia inżynierskie I stopnia Informatyka i Systemy Inteligentne stanowią dobre przygotowanie do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 34/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra liniowa i geometria analityczna
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Mathematical Analysis 1
Lecture: 42
Auditorium classes: 42
7 Exam O
Introduction to Computer Science
Lecture: 14
Auditorium classes: 7
3 Assessment O
Logic in Computer Science
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
4 Assessment O
Podstawy programowania 1
Lecture: 28
Laboratory classes: 42
4 Assessment O
Wstęp do systemów uniksowych
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Architektury komputerów
Lecture: 28
3 Exam O
Narzędzia informatyczne
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Discrete Mathematics
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Graph Theory
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Assessment O
Podstawy programowania 2
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Algorithms and data structures
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O
Fundamentals of Computer Graphics
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Wprowadzenie do systemów inteligentnych
Lecture: 18
2 Assessment O
Operational research
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
2 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy I
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics 2
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Elementy fizyki współczesnej
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Programowanie zaawansowane 1
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
5 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 20
Laboratory classes: 20
4 Assessment O
Fundamentals of artificial intelligence
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3 Exam O
Database Systems
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Lingwistyka formalna i automaty
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Software Engineering
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy II
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programowanie zaawansowane 2
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Computer Networks
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Teoria kompilacji i kompilatory
Lecture: 28
Project classes: 28
4 Exam O
Data Engineering
Lecture: 14
Project classes: 14
3 Assessment O
Machine learning
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Model-driven software development
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
4 Assessment O
Język obcy III
Foreign language classes: 60
5 Assessment O
Humanistic or social subject
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Studio projektowe 1
Project classes: 42
3 Assessment O
Internet rzeczy i inteligentne systemy wbudowane
Lecture: 28
Project classes: 28
3 Exam O
Symulacja systemów dyskretnych
Lecture: 28
Project classes: 14
2 Exam O
Programowanie aplikacji webowych
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Operating Systems
Lecture: 28
1 Assessment O
Przedmioty do wyboru (blok 1)
Total number of contact hours: 56
6 Assessment O
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Lecture: 20
Laboratory classes: 28
3 Exam O
Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstwa
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2 Assessment O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 1S)
Total number of contact hours: 56
6 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Prawo autorskie i patentowe
Lecture: 14
1 Assessment O
Projekt zespołowy inżynierii oprogramowania
Project classes: 28
2 Assessment O
Studio projektowe 2
Project classes: 42
3 Assessment O
Theory of Computation
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Exam O
Przedmioty do wyboru (blok 2)
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
Progress evaluation and interim assignments: 56
8 Assessment O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 2S)
Lecture: 56
Laboratory classes: 56
8 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pracownia inżynierska dyplomowa
Project classes: 14
1 Assessment O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Przedmioty do wyboru (blok 3)
Total number of contact hours: 98
8 Assessment O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 3S)
Total number of contact hours: 56
6 Assessment O