A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Drilling, Oil and Gas

Geoengineering and Borehole Mining

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Absolwent studiów I stopnia posiada zatem wiedzę z zakresu fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Geology
Lecture: 45
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Zarys górnictwa otworowego
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Górnictwo
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Geometria i grafika inżynierska
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Environmental Protection
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O
Geology of Hydrocarbon Deposits
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Informatics in the oil industry
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
aaa
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Mechanika
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Organic Chemistry
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fizyka II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Assessment O
aaa
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Wiertnictwo
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
aaa
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Mechanika płynów
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Metody matematyczne w górnictwie otworowym
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy konstrukcji maszyn
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Assessment O
Professional training - 4 weeks
Practical placement: 0
4 Assessment O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Hydrogeology and Engineering Geology
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
aaa
Lecture: 30
Project classes: 30
3 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
aaa
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
aaa
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Podstawy Inżynierii złożowej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Prawo geologiczne, górnicze wodne i budowlane
Lecture: 30
Project classes: 30
5 Exam O
aaa
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
aaa
Total number of contact hours: 75
6 Assessment O
aaa
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Groundwater exploitation
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Przedmiot obieralny GiG semestr 5
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of Gas Production Engineering
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
aaa
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
aaa
Lecture: 30
Project classes: 45
6 Assessment O
Technologie uszczelniania górotworu
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Oil storage and transport
Lecture: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
aaa
Lecture: 30
2 Assessment O
Geoengineering
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
The Basics of Petroleum Production
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
GiGO elective modules
Total number of contact hours: 225
30 Assessment O