A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Non-Ferrous Metals

Recycling and Metallurgy

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie metalurgii i recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Recykling i Metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich metalurgicznych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Rynek metali
Lecture: 20
2 Assessment O
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Rysunek techniczny
Project classes: 30
4 Assessment O
Wstęp do metalurgii
Lecture: 30
4 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Chemia II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
4 Assessment O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Statystyka i planowanie eksperymentu
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
Konstrukcje inżynierskie w metalurgii
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria procesów metalurgicznych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Physical chemistry I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lecture: 15
Project classes: 10
1 Assessment O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Transport masy i ciepła w metalurgii
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy recyklingu
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O
Physical chemistry II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Podstawy automatyki i robotyki
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pirometalurgia
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Hydrometalurgia
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Przedmioty obieralne RiM - 1
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Przedmioty obieralne RiM - 2
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Przedmioty obieralne RiM - Ekonomiczne
Lecture: 15
1 Assessment O
Ścieżki dyplomowania sem.5
Total number of contact hours: 165
14 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody i techniki pomiarowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Quality Engineering
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4 Assessment O
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Przedmioty obieralne RiM – 3
Total number of contact hours: 60
4 Assessment O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Lecture: 90
Laboratory classes: 60
Project classes: 30
12 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Przedmioty obieralne RiM – 4
Total number of contact hours: 75
8 Assessment O
Przedmioty obieralne RiM – 5
Project classes: 15
1 Assessment O
Przedmioty obieralne RiM: przedmioty w języku obcym
Total number of contact hours: 45
4 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 20
2 Assessment O