A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Non-Ferrous Metals

Non-Ferrous Metals Science and Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

 

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Rynek metali
Lecture: 15
1 Assessment O
Rysunek techniczny
Lecture: 15
Project classes: 30
3 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Lecture: 30
2 Assessment O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Lecture: 60
4 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Circular Economy
Lecture: 30
Project classes: 15
2 Assessment O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Laboratory classes: 45
2 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Basics of crystallography
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Physical Education I
Physical Education: 30
- Assessment O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical chemistry
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Materials research methods
Laboratory classes: 45
3 Assessment O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Statystyka dla inżynierów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Physical Education II
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody i techniki pomiarowe
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Podstawy termodynamiki technicznej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Physical Education III
Physical Education: 15
- Assessment O
Przedmioty podstawowe IMN
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty kierunkowe IMN
Total number of contact hours: 180
13 Exam O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmioty kierunkowe IMN
Lecture: 60
Laboratory classes: 45
7 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 5
Total number of contact hours: 295
23 O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Lecture: 15
1 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Quality Engineering
Lecture: 15
1 Assessment O
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Practical placement: 0
4 Assessment O
Przedmioty kierunkowe IMN
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 6
Total number of contact hours: 270
20 O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 20
2 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Project classes: 15
1 Assessment O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 7
Total number of contact hours: 165
12 Assessment O