A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Non-Ferrous Metals

Non-Ferrous Metals Science and Engineering

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

 

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemia I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Rynek metali
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Rysunek techniczny
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Lectures: 60
4 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemia II
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Circular Economy
Lectures: 30
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Computer aided design I
Laboratory classes: 45
2 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Basics of crystallography
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Physical Education I
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Język obcy sem. 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
Computer aided design II
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Materials testing methods
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Protection of intellectual property and professional ethics
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Statystyka dla inżynierów
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education II
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Język obcy sem. 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Metody i techniki pomiarowe
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Podstawy termodynamiki technicznej
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Physical Education III
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Przedmioty podstawowe IMN
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty kierunkowe IMN
Total number of contact hours: 180
13 Exam O
Język obcy sem. 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty kierunkowe IMN
Lectures: 60
Laboratory classes: 45
7 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 5
Total number of contact hours: 295
23 O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Lectures: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Quality Engineering
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe IMN
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 6
Total number of contact hours: 270
20 O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 20
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Project classes: 15
1 Completing the classes O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 7
Total number of contact hours: 165
12 Completing the classes O