A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Faculty of Materials Science and Ceramics

Chemistry in Forensic Science

Celem kształcenia studentów na kierunku Chemia w Kryminalistyce jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań chemii w kryminalistyce i kryminologii, w tym zagadnień analizy śladowej, analizy sądowej, analizy chemicznej próbek dowodowych, zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów absolwenci są specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci posiadają także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, rozumieją mechanizmy popełniania czynów zabronionych, umieją wyjaśnić zjawisko przestępczości. Studia na kierunku Chemia w Kryminalistyce są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL (ang. Problem Based Learning) umożliwiając studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich, pracę w grupie. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, firmach biotechnologicznych, laboratoriach kryminalistycznych Policji, konsorcjach typu “biocentrum” oraz wyższych uczelniach, czy instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Smoluch

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 139/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmiot obieralny(Ł) I - semestr letni
Total number of contact hours: 15
1 Completing the classes O
Przedmiot obieralny(Ł) II - semestr letni
Lectures: 7
Laboratory classes: 8
1 Completing the classes O
Przedmiot obieralny(Ł) III- semestr letni
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Professional Ethics
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Project classes: 15
5 Exam O
Forensic Chemistry
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Forensic techniques
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Chromatographic analysis GC
Lectures: 8
Laboratory classes: 12
1 Completing the classes O
Expert evaluation of crime scene I
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Authentication of products
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Psychoactive compounds - chemistry and detection
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 2
Seminars: 2
2 Completing the classes O
Biometrics in forensics
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Chemometrics and elements of logic
Laboratory classes: 20
1 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmiot obieralny(Kr) I - semestr zimowy
Total number of contact hours: 15
1 Completing the classes O
Przedmiot obieralny(Kr) II - semestr zimowy
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Przedmiot obieralny(HS) - semestr zimowy
Lectures: 30
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Psychoactive compounds - pharmacology and metabolism
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Expert evaluation of crime scene II
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Forensic analysis on the nano scale
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Chromatographic analysis LC
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Introduction to offline analysis of digital data carriers
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Project classes: 15
6 Exam O
Toxicology
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Biology with genetics
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
English B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Laboratorium dyplomowe
Laboratory classes: 60
4 Completing the classes O
Wykłady monograficzne
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Działalność gospodarcza i prawo pracy
Lectures: 30
2 Completing the classes O