A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Humanities

SOCIOLOGY

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów socjologicznych I stopnia jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu socjologii, zwłaszcza w wymiarze metodologicznym, z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki.

Połączenie wykształcenia socjologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji metodologicznych w zakresie nauk społecznych,  z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach badaczy społecznych, doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze analityki społecznej, social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej.

Absolwenci socjologii I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z dwóch oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki lub Innowacji i interwencji społecznych.

Opiekun kierunku: dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychologia społeczna
Lecture: 30
3.0 Exam O
Metodyka pracy umysłowej
Conversation seminar: 15
2.0 Assessment O
Introduction to Sociology
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Podstawy filozofii
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Historia społeczno-gospodarcza Polski XX wieku
Lecture: 45
4.0 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Interpersonal Communication and Self-Presentation
Lecture: 15
Workshop classes: 15
3.0 Exam O
Network society & technology
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne społeczeństwo polskie
Conversation seminar: 30
2.0 Assessment O
Microsociology
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Conversation seminar: 60
4.0 O
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Macrosociology
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Classic Sociological Theories
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Methods and Techniques of Sociological Research - Introduction
Lecture: 15
Project classes: 15
3.0 Exam O
Workshop classes: 15
1.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Contemporary Sociological Theories
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Ethics in Social Research
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Metody statystyczne w socjologii
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6.0 Exam O
Surveys
Project classes: 30
2.0 Assessment O
Grounded Theory
Project classes: 30
3.0 Exam O
Field Research (Interview, Observation)
Workshop classes: 30
2.0 Assessment O
Logika
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Exam O
Total number of contact hours: 60
4.0 O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5.0 Exam O
Netnography - Ethnographic Research Online
Laboratory classes: 30
2.0 Assessment O
Discourse and Content Analysis
Conversation seminar: 30
3.0 Assessment O
Computer-assisted Qualititive Data Analysis
Workshop classes: 30
3.0 Assessment O
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Work Placement
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Public Relations
Project classes: 30
Conversation seminar: 15
4.0 Assessment O
obóz badawczy
Fieldwork: 30
4.0 Assessment O
Workshop classes: 15
1.0 O
Total number of contact hours: 45
4.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
to be completed
Lecture: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 30
Project classes: 15
5.0 O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
5.0 O
Autoethnography
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Biographical Method
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Focus Group Method
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Project classes: 30
2.0 Assessment O
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2.0 O
Workshop classes: 15
2.0 O
Total number of contact hours: 60
4.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Faculty in a Foreign Language
Lecture: 30
4.0 Assessment O
Conversation seminar: 60
4.0 O
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
10.0 Exam O
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
14.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective