A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Management

INFORMATION TECHNOLOGY AND ECONOMETRICS

Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Absolwent studiów I stopnia (licencjat) kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Zarządzania AGH jest przygotowany do wykonywania obowiązków analityka danych w przedsiębiorstwach i organizacjach, a także specjalisty w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych wspomagających decyzje zarządcze oraz ekonomiczne. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent posiada wiedzę na temat dostępnych rozwiązań teleinformatycznych oraz środków zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Posiada on również umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, rozszerzających funkcjonalność systemów informatycznych zarządzania, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Podstawową kompetencją absolwenta jest biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, pozwalającymi budować i rozbudowywać informatyczne systemy wspomagania decyzji oraz pakiety obliczeniowe związane ze standardową analityką danych (w oparciu o dostępne modele ekonometryczne). Po ukończeniu studiów I stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Linear algebra
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Algorithms and Fundamentals of Logic
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Fundamentals of Economics
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Fundamentals of Management
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Business Law
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Differential Calculus
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Information technology
Lecture: 15
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Database Systems
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4.0 Exam O
Scripting Languages
Lecture: 15
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Computer Programming
Lecture: 15
Project classes: 30
4.0 Assessment O
Integral Calculus and Differential Equations
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Descriptive and Economic Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
6.0 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Elective group (IiE, 2 semester)
Total number of contact hours: 90
9.0 O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)
Foreign language classes: 30
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Finance and Accounting
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6.0 Exam O
Object-oriented Programming
Lecture: 15
Project classes: 30
4.0 Exam O
Probability and Mathematical Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
6.0 Exam O
Project Management
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Elective group (IiE, 3 semester)
Total number of contact hours: 90
9.0 O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)
Foreign language classes: 45
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Operational research
Lecture: 15
Project classes: 30
4.0 Exam O
Econometrics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Elements of Artificial Intelligence
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Nonparametric methods in statistic
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Web technologies
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Exam O
Practical Training for Diploma (4 weeks)
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Elective group (IiE, 4 semester)
Total number of contact hours: 60
6.0 O
Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)
Foreign language classes: 60
5.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analysis and Design of Information Systems
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5.0 Exam O
Business Informatics
Workshop classes: 30
2.0 Assessment O
Computational intelligence
Lecture: 15
Project classes: 15
3.0 Exam O
Financial and insurance mathematics
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Statistical data analysis
Lecture: 15
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Elective group (IiE, 5 semester)
Total number of contact hours: 120
12.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
10.0 Assessment O
Elective modules - IiE 1 degree
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 O
Elective modules (IiE, 6 semester)
Total number of contact hours: 150
15.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective