A A A
pl | en
2021/2022 Part-time studies Second-cycle (engineer) programme Faculty of Foundry Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na specjalności Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent specjalności OAiP zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na specjalności OAiP, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanika płynów
Lectures: 10
Laboratory classes: 5
1 Completing the classes O
Stopy o specjalnych właściwościach
Lectures: 10
Laboratory classes: 5
1 Completing the classes O
Computer networks and computer aided systems in technology
Lectures: 10
Laboratory classes: 20
2 Completing the classes O
Properties of Materials and Investigation Techniques
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Metallurgy and heat treatment of castings
Lectures: 20
Laboratory classes: 25
5 Exam O
Teoria sprężystości i plastyczności metali
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Theory of metallurgical and foundry processes
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Specjalnosciowe II - Odlewnictwo
Lectures: 95
Laboratory classes: 140
22 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Technological processes shaping the structure and properties of castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Wady odlewów, przyczyny, naprawa
Lectures: 10
Laboratory classes: 5
1 Completing the classes O
Innovation in metallurgy and foundry
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Modeling of the casting solidification
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
1 Completing the classes O
Thermal devices in foundries
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Foundry machines and equipment
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Technologia form odlewniczych
Lectures: 15
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
3 Completing the classes O
Casing solidification and feeding
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
5 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O