A A A

Log in

pl | en | uk

ERP SYSTEMS (SAP ERP)

Zakres tematyczny

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją w systemie SAP ERP. Poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP. Oprócz zagadnień ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z problemami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie systemy, oraz bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej i wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności. Przedmioty podzielono na obligatoryjne oraz obieralne, przy czym przedmioty obieralne zostały zgrupowane w blokach, pozwalających na realizację programu studiów w wybranej przez słuchacza ścieżce: A – SAP ERP skupiającej się na klasycznym systemie SAP lub B – SAP S/4 HANA, dostosowanej do środowiska chmurowego S/4 HANA.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Wojciech Zaborowski, tel.: +48 12 328 33 24, e-mail: zab@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Informatyki AGH, tel.: +48 12 328 34 00, e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Monika Czekierda, tel.: +48 12 328 33 02, e-mail: mcz@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo w Internecie
Laboratory classes: 4
1.0 Assessment O
Przedmioty ścieżki A
Laboratory classes: 108
11.0 W
Przedmioty ścieżki B
Laboratory classes: 108
13.0 W
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Testy integracyjne
Laboratory classes: 16
2.0 Assessment O
Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej
Laboratory classes: 8
1.0 Assessment O
Przedmioty ścieżki A
Laboratory classes: 80
15.0 W
Przedmioty ścieżki B
Laboratory classes: 80
13.0 W
  • O - Obligatory
  • W - Elective