A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Humanities

IT BUSINESS MANAGEMENT

Zakres tematyczny

Studia będą kształcić w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.

Program studiów został skonstruowany z myślą o inżynierach oraz osobach, które mogą wykazać się doświadczeniem technicznym w branży IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu rozwoju w obszarze menedżerskim. Często chcą oni rozwijać wiedzę i kompetencje związane z zarządzaniem zespołami, działami i organizacjami w branży IT, dlatego są potencjalnymi adresatami studiów.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

  • Absolwentów kierunków technicznych i inżynieryjnych o specjalności informatyka, elektronika, automatyka, telekomunikacja i pokrewne, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT.
  • Specjalistów: programistów, developerów, inżynierów oprogramowania, testerów, itp. którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT.
  • Specjalistów IT, którzy mają background techniczny (min. wykształcenie inżynieryjne, techniczne), którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT.
  • Kierowników zespołu, team leaderów, menedżerów z organizacji IT, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego zarządzania organizacją, działem lub zespołem IT.
  • Menedżerów średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi IT, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania organizacją, rozwojem pracowników.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Tomasz Piróg, tel.: +48 12 617 42 50, e-mail: tpirog@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: +48 12 617 43 80, e-mail: aoleniacz@agh.edu.pl, (Agnieszka Oleniacz, sekretariat Dziekana WH AGH)

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Nowoczesna ekonomia i finanse przedsiębiorstwa
Conversation seminar: 8
1.0 Assessment O
Przedsiębiorczość i innowacje w IT
Conversation seminar: 12
2.0 Assessment O
Zarządzanie strategiczne w IT
Workshop classes: 12
2.0 Assessment O
Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Progresywne Organizacje
Conversation seminar: 8
1.0 Assessment O
Zarządzanie ciągłością biznesu oraz ryzykiem w IT
Conversation seminar: 6
1.0 Assessment O
Umowy w IT. Prawo autorskie. Zamówienia publiczne
Conversation seminar: 8
1.0 Assessment O
Introduction to project management
Conversation seminar: 6
1.0 Assessment O
Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum vs. Kanban
Workshop classes: 12
2.0 Assessment O
Managing change
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Product Development & Design Thinking Workshop
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Zwinny Manager
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Prezentacje publiczne i komunikacja biznesowa
Workshop classes: 16
2.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Agile development. Zwinne wytwarzanie oprogramowania
Workshop classes: 8
2.0 Assessment O
Agile Testing and Documentation. Zwinne testowanie i dokumentowanie aplikacji
Workshop classes: 8
2.0 Assessment O
Strategic patterns of Domain Driven Design. Wzorce strategiczne Domain Driven Design
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Software Architecture - Microservices. Architektura systemów Informatycznych - Mikroserwisy
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Data Driven Organizations. Organizacje oparte na danych
Conversation seminar: 8
2.0 Assessment O
Nowoczesna rekrutacja w IT
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Performance & Talent Management. Zarządzanie talentami i efektywnością
Workshop classes: 8
2.0 Assessment O
Motywacja i zaangażowanie pracowników
Workshop classes: 6
1.0 Assessment O
Umiejętności menedżerskie
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
Lider Różnorodnych Zespołów
Workshop classes: 8
2.0 Assessment O
Leading High Performing Teams. Prowadzenie wysokowydajnych zespołów
Workshop classes: 8
2.0 Assessment O
Narzędzia wpływu skutecznego menedżera
Workshop classes: 8
2.0 Assessment O
Zarządzanie międzykulturowe. Zarządzanie wirtualnym zespołem
Workshop classes: 8
1.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective