A A A
pl | en
2021/2022 Full-time studies postgraduate Faculty of Humanities

IT Business Management

Zakres tematyczny

Studia będą kształcić w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.

Program studiów został skonstruowany z myślą o inżynierach oraz osobach, które mogą wykazać się doświadczeniem technicznym w branży IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu rozwoju w obszarze menedżerskim. Często chcą oni rozwijać wiedzę i kompetencje związane z zarządzaniem zespołami, działami i organizacjami w branży IT, dlatego są potencjalnymi adresatami studiów.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

  • Absolwentów kierunków technicznych i inżynieryjnych o specjalności informatyka, elektronika, automatyka, telekomunikacja i pokrewne, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT.
  • Specjalistów: programistów, developerów, inżynierów oprogramowania, testerów, itp. którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT.
  • Specjalistów IT, którzy mają background techniczny (min. wykształcenie inżynieryjne, techniczne), którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT.
  • Kierowników zespołu, team leaderów, menedżerów z organizacji IT, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego zarządzania organizacją, działem lub zespołem IT.
  • Menedżerów średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi IT, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania organizacją, rozwojem pracowników.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Tomasz Piróg, tel.: +48 12 617 42 50, e-mail: tpirog@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: +48 12 617 43 80, e-mail: aoleniacz@agh.edu.pl, (Agnieszka Oleniacz, sekretariat Dziekana WH AGH)

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Nowoczesna ekonomia i finanse przedsiębiorstwa
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O
Przedsiębiorczość i innowacje w IT
Discussion seminars: 12
2 Completing the classes O
Zarządzanie strategiczne w IT
Workshop classes: 12
2 Completing the classes O
Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Progresywne Organizacje
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O
Zarządzanie ciągłością biznesu oraz ryzykiem w IT
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Umowy w IT. Prawo autorskie. Zamówienia publiczne
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O
Introduction to project management
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum vs. Kanban
Workshop classes: 12
2 Completing the classes O
Managing change
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Product Development & Design Thinking Workshop
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Zwinny Manager
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Prezentacje publiczne i komunikacja biznesowa
Workshop classes: 16
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Agile development. Zwinne wytwarzanie oprogramowania
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Agile Testing and Documentation. Zwinne testowanie i dokumentowanie aplikacji
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Strategic patterns of Domain Driven Design. Wzorce strategiczne Domain Driven Design
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Software Architecture - Microservices. Architektura systemów Informatycznych - Mikroserwisy
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Data Driven Organizations. Organizacje oparte na danych
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O
Nowoczesna rekrutacja w IT
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Performance & Talent Management. Zarządzanie talentami i efektywnością
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Motywacja i zaangażowanie pracowników
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Umiejętności menedżerskie
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Lider Różnorodnych Zespołów
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Leading High Performing Teams. Prowadzenie wysokowydajnych zespołów
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Narzędzia wpływu skutecznego menedżera
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Zarządzanie międzykulturowe. Zarządzanie wirtualnym zespołem
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O