A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia podyplomowe Faculty of Humanities

Trendwatching & Future Studies

Zakres tematyczny

Studia realizowane są w ramach trzech komplementarnych modułów tematycznych:

 1. Metodologiczny. Kursy z tego modułu pozwolą uczestnikom zdobyć pogłębioną wiedzę w zakresie metod analizy i przewidywania trendów (zakres tematyczny zajęć: Wprowadzenie do analizy trendów, Badania foresight, Foresight miejski, Projektowanie usług, Badanie trendów przy użyciu mediów społecznościowych, Big Data, Partycypacyjna ocena technologii, Warsztat scenariuszowy).
 2. Strategiczno-wdrożeniowy. Kursy z tego modułu zapewnią uczestnikom wiedzę na temat tego, jak wdrażać aktualne trendy i zarządzać zmianą we własnych instytucjach, firmach i organizacjach (zakres tematyczny zajęć: Ryzyko w dobie antropocenu, Ochrona własności intelektualnej w praktyce, Analiza strategiczna, Inkubator innowacyjności, Zarządzania marką osobistą, Trendy w content marketingu, Zarządzanie zmianą w organizacji, Myślenie wizualne).
 3. Top Trends. Kursy z tego modułu dostarczą uczestnikom kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat najważniejszych trendów współczesnego świata (zakres tematyczny zajęć: Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości, Kolonizowanie przyszłości w kulturze, Video Marketing, HRtech, Culture & Employer Branding, Future Gaming, Virtual Reality, Smart City, Megatrendy środowiskowo-gospodarcze).

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Future Studies) kierowane są do osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • managerów i analityków w firmach i korporacjach odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe oraz planowanie strategiczne,
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług,
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji chcących wdrożyć nowy produkt lub usługę,
 • influencerów aktywnych w mediach społecznościowych pragnących poszerzyć zestaw narzędzi i kompetencji,
 • naukowców biorących udział w badaniach typu foresight,
 • polityków szczebla centralnego i samorządowego zainteresowanych długofalowym dbaniem o dobro wspólne,
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • aktualnych i aspirujących trendsetterów, którzy chcą pozytywnie i aktywnie wpływać na swoje grupy docelowe.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Radosław Tyrała, tel.: +48 12 617 43 40, 883 918 884, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: 12 617 43 80, e-mail: wh@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Wprowadzenie do analizy trendów
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Badania foresight
Workshop classes: 16
3 Completing the classes O
Projektowanie usług (Service design)
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Badanie trendów przy użyciu mediów społecznościowych (Social listening)
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Warsztat scenariuszowy
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Foresight miejski
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Ryzyko w dobie antropocenu
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Inkubator innowacyjności
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Zarządzanie marką osobistą (Personal branding)
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Zarządzanie zmianą w organizacji (Change management)
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Analiza strategiczna
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Trendy w content marketingu
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
HRtech, culture & employer branding
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Partycypacyjna ocena technologii
Discussion seminars: 8
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Myślenie wizualne (Visual thinking) i trendy w komunikacji wizualnej
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Kolonizowanie przyszłości w kulturze
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Trendy w nowych mediach
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Future gaming
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Virtual reality
Discussion seminars: 8
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Smart City
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O
Megatrendy środowiskowo-gospodarcze
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O
Projekt końcowy
Diploma Thesis: 0
5 Completing the classes O
Anatomy of trendwatching
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Sektor kosmiczny w życiu codziennym
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O
Fashion forecasting
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Cybersecurity
Workshop classes: 4
1 Completing the classes O
Człowiek przyszłości: transhumanizm i technointymność
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O