A A A
pl | en | uk
2021/2022 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Foundry Engineering

Materials and Technologies for Automotive Industry

Celem kształcenia na kierunku Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, projektowania, zarządzania produkcją, symulowania procesów odlewniczych w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej związanej z branżą motoryzacyjną w zakładach produkcyjnych, laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia. Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 74/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 154/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Automotive industry - opportunities and challenges
Lecture: 30
Practical classes: 15
4 Assessment O
Basics of knowledge about materials
Lecture: 30
Seminars: 15
Practical classes: 15
4 Assessment O
Algorithmics and basics of programming
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
General chemistry I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Work Safety and Ergonomics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Technical drawing and engineering graphics
Lecture: 30
Project classes: 30
4 Exam O
The humanistic and social module I (HS)
Lecture: 30
2 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fluid mechanics and thermal engineering
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
General chemistry II
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
Basics of electrical engineering and automation
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Assessment O
CAD - computer-aided design
Laboratory classes: 30
2 Assessment O
Methods of testing materials and structures
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Assessment O
Fundamentals of mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Foreign language (1/3)
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics III
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Basics of materials engineering
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Crystallization of metals and alloys
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Physics II
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Construction of vehicle assemblies
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Technics for the production of automotive components
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
The humanistic and social module II (HS)
Lecture: 30
3 Assessment O
Foreign language (2/3)
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Practical classes: 15
4 Assessment O
-
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
4 Assessment O
-
Lecture: 15
Seminars: 15
3 Assessment O
-
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
-
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy (3/3)
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy symulacji komputerowej I
Lecture: 15
Laboratory classes: 22
2 Assessment O
Iron & carbon alloy engineering
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Project classes: 15
4 Exam O
-
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Patent law and protection of intellectual property
Lecture: 15
1 Assessment O
-
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
-
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
-
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
2 Exam O
-
Lecture: 45
Laboratory classes: 45
12 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O
Podstawy symulacji komputerowej II
Lecture: 15
Laboratory classes: 22
2 Assessment O
Tworzywa sztuczne dla motoryzacji
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
Podstawy konstrukcji komponentów motoryzacyjnych
Lecture: 30
Project classes: 15
2 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Assessment O
Recykling w przemyśle motoryzacyjnym
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Systemy zarzadzania jakością w motoryzacji
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Exam O
Projektowanie form ciśnieniowych i wtryskowych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
2 Exam O
Obróbka cieplna i cieplnochemiczna komponentów
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Blok obieralny semestr 6 TiTM
Lecture: 60
Seminars: 60
12 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Blok obieralny semestr 7 TiTM
Lecture: 60
Seminars: 60
12 Assessment O
Przedmiot w języku angielskim
Lecture: 30
3 Assessment O