A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering

Geodesy, Surveying and Cartography

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, górnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, geografia i ochrona środowiska.
Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1951.
Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, zasilenie baz danych informacjami o tych obiektach, przedstawianie obiektów na mapach. Ważnym elementem studiów jest praktyczna geodezyjna realizacja obiektów inżynierskich, jak również podstawowa wiedza z zakresu geodezji górniczej, satelitarnej czy katastru nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach są podstawą tworzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności: bazy danych obiektów geograficznych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu ogólnej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie do specjalizacji zawodowej. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Principles of Mining
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Law for surveyors
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
5 Exam O
CAD techniques and engineering graphics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Surveying Ia
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Mathematical analysis I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Electronic Measurement Technique I
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Geomorphology and Soil Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Database Fundamentals
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Surveying Ib
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Basics of Construction and Engineering
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
Field Exercises in Surveying I
Practical classes: 60
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Computer Programming
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Selected issues in Geology and Geotechnology
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Geodetic software
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Język obcy (B-2) - semestr 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematical Analysis II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Adjustment Calculus - Statistical Methods I
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Electronic Measurement Technique II
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Surveying IIa
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Basis of Higher Geodesy
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Block of GiK information technology modules
Lectures: 30
Project classes: 30
5 Exam O
Foreign Language (B-2) - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Surveying IIb
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Field Exercises in Surveying II
Practical classes: 60
2 Completing the classes O
Adjustment Calculus and Statistical Methods II
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Spatial Information Systems
Lectures: 30
Project classes: 45
4 Exam O
Basics of photogrammetry and remote sensing
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Cadastre
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Basics of satellite and integrated geodesy
Lectures: 15
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Język obcy (B-2) - semestr 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of Mining Surveying
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Engineering Surveys
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Application of photogrammetry
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Cartography
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Analysis and harmonization of spatial data
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Terrain Transformation and Protection
Lectures: 45
Project classes: 30
5 Exam O
Basics of real estate management
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 120
4 Completing the classes O
Block of GiK directional module modules - part completed in semester 6
Lectures: 90
Project classes: 225
24 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Block of GiK directional module modules - part completed in the seventh semeste
Lectures: 45
Project classes: 90
9 Completing the classes O
Block of GiK supplementary optional modules
Total number of contact hours: 75
5 Completing the classes O
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O