A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

MECHATRONIC ENGINEERING

Celem programu studiów I stopnia w na kierunku Inżynieria Mechatroniczna jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.
Studia na kierunku przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają i / lub wykorzystują różne układy mechatroniczne. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.
Absolwenci programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia mechatroniczne.
Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, oferuje kierunek Inżynieria Mechatroniczna drugiego stopnia), jak i na innych wydziałach lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 28
2.0 O
Podstawy informatyki
Lecture: 45
Laboratory classes: 28
5.0 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Mathematics 1
Lecture: 60
Auditorium classes: 90
13.0 Exam O
Physics 1
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
4.0 Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Język obcy 1
Foreign language classes: 30
- O
Fundamentals of material science
Lecture: 36
Laboratory classes: 24
5.0 Exam O
Sieci komputerowe i bazy danych
Laboratory classes: 28
3.0 Assessment O
Physics 2
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
8.0 Exam O
Matematyka 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
Podstawy mechatroniki
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 28
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
5.0 Exam O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 30
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 15
5.0 Exam O
Techniki wytwarzania
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
2.0 Assessment O
Język obcy 2
Foreign language classes: 45
- O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Zapis konstrukcji
Lecture: 26
Project classes: 42
5.0 Assessment O
Podstawy automatyki
Lecture: 28
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 14
5.0 Exam O
Numerical methods and statistics
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4.0 Assessment O
Technologie obróbki metali i tworzyw sztucznych
Lecture: 14
Laboratory classes: 26
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przetwarzanie sygnałów i identyfikacja
Total number of contact hours: 172
15.0 O
Język obcy 3
Foreign language classes: 60
5.0 O
Podstawy elektroniki
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4.0 Assessment O
Podstawy konstrukcji mechanizmów urządzeń mechatronicznych
Lecture: 48
Laboratory classes: 14
Project classes: 39
8.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 121
13.0 O
Wirtualne prototypowanie w projektowaniu
Lecture: 14
Laboratory classes: 42
4.0 Assessment O
Mechatroniczne systemy wykonawcze, sensoryczne i sterujące
Lecture: 65
Laboratory classes: 60
Project classes: 44
15.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Apprenticeship
Practical placement: 0
4.0 O
Projektowanie mechatroniczne
Lecture: 14
Laboratory classes: 20
Project classes: 22
5.0 Assessment O
Teoria sterowania
Lecture: 42
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 34
9.0 Exam O
Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania
Lecture: 42
Laboratory classes: 70
Project classes: 14
10.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo i twórczość w technice
Total number of contact hours: 20
2.0 O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment W
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Lecture: 14
Laboratory classes: 28
Project classes: 10
4.0 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1.0 Assessment O
Blok modułów obieralnych specjalistycznych
Total number of contact hours: 30
2.0 O
Przedsiębiorczość i zarządzanie
Total number of contact hours: 20
2.0 O
Blok obieralny modułów obcojęzycznych
Total number of contact hours: 50
4.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective