A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Energy and Fuels

ENERGY ENGINEERING

Kierunek studiów Energetyka należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 46/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Podstawy informatyki
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9.0 Exam O
EN elective block semester 1
Total number of contact hours: 60
5.0 O
Chemia I
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Geometria i grafika inżynierska
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment O
Blok HS sem. 1
Total number of contact hours: 30
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Energy raw materials and fuels
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4.0 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
EN blok obieralny semestr 2
Total number of contact hours: 30
2.0 O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Miernictwo i planowanie eksperymentu
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
Chemia II
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
8.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
EN elective block semester 3
Total number of contact hours: 60
6.0 O
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- O
Physics III
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6.0 Exam O
Fluid Mechanics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5.0 Exam O
Thermodynamics
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
5.0 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
CAD
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
EN elective block semester 4
Total number of contact hours: 45
2.0 O
Electrical Engineering
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
4.0 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Total number of contact hours: 30
3.0 O
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5.0 O
Electronics
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Inżynieria materiałowa w energetyce
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
5.0 Exam O
Konwersja energii
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4.0 Exam O
Transport ciepła i masy I
Lecture: 30
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
4.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
EN elective block semester 5
Total number of contact hours: 105
9.0 O
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5.0 Exam O
Nuclear Energy
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4.0 Exam O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
8.0 Exam O
Podstawy projektowania
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
EN elective block semester 6
Total number of contact hours: 210
20.0 O
Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
6.0 Exam O
Practical placement
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
EN elective block semester 7
Lecture: 90
12.0 O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Podstawy ekonomii i zarządzania w energetyce
Lecture: 15
Project classes: 15
Conversation seminar: 15
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective