A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Faculty of Humanities

Social Informatics

Studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka Społeczna zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci są sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu na specjalistów, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach dwóch ścieżek dyplomowania:
a) Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
b) Design & Product development design kształci studentów w zakresie projektowania produktów, w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Programming in C #
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Project management in RES
Project classes: 30
Discussion seminars: 15
3 Completing the classes O
Game theory and Social Dilemmas
Lectures: 15
2 Exam O
Ścieżka dyplomowania: blok 1
Total number of contact hours: 85
8 Completing the classes O
Język angielski poziom B2+
Auditorium classes: 30
2 Exam O
Techniki prezentacji i sztuka wystąpień publicznych
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Diversity management
Auditorium classes: 15
1 Completing the classes O
3D Computer Graphics
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Optional subject in a foreign language
Total number of contact hours: 30
4 Completing the classes O
Team Management
Discussion seminars: 15
1 Completing the classes O
Technology - Society - Culture
Lectures: 30
2 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ścieżka dyplomowania: blok 2
Total number of contact hours: 180
18 Completing the classes O
Proseminarium
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Social aspects of robotics
Discussion seminars: 15
2 Exam O
Multimodal interfaces and HCI research
Laboratory classes: 30
Discussion seminars: 15
4 Completing the classes O
Experimental methods of social sciences
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Startup simulation
Discussion seminars: 30
2 Completing the classes O
Innovation & Entrepreneurship
Discussion seminars: 30
3 Completing the classes O
E- Marketing
Discussion seminars: 30
2 Completing the classes O
Ścieżka dyplomowania: blok 3
Total number of contact hours: 95
7 Completing the classes O
Cognitive Science
Discussion seminars: 30
2 Exam O
Analiza i wizualizacja danych dla rzeczywistości wirtualnej
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
seminar I
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Laboratory of social innovation
Project classes: 30
Discussion seminars: 15
3 Completing the classes O
Designing interaction with robots
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Praktyka II
Practical placement: 0
12 Completing the classes O
seminar II
Seminars: 15
1 Completing the classes O