A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Foundry Engineering

Materials and Technologies for Automotive Industry

Kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne na II stopniu studiów niestacjonarnych realizowany w dużym stopniu (do 50% pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie) w postaci e-learningu, został utworzony w odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie podniesienia kwalifikacji przez absolwentów studiów I stopnia Wydziału Odlewnictwa. Ma to związek z coraz silniejszą pozycją polskiego przemysłu odlewniczego w światowej produkcji samochodowej. Program kierunku został dostosowany do potrzeb światowych trendów w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy użyciu technologii odlewniczych dla branży automotive.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę oraz doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach z szeroko pojętej branży automotive, w instytutach badawczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na magistrów inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 32/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Large-scale production methods
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
4 Exam O
Robotic production cells designing
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Programming of PLC controllers
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
4 Exam O
Materials for automotive castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 10
Seminars: 5
5 Exam O
Advanced measurement methods
Lectures: 10
Seminars: 10
4 Completing the classes O
Materials for metal moulds
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Simulation of casting manufacturing processes
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Health and safety in the pressure industry
Lectures: 10
Seminars: 5
2 Completing the classes O
Elective subjects
Lectures: 20
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Construction - designing castings and pressure molds
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Generative Manufacturing Techniques
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Heat treatment of castings
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
English B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Integrated management systems
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Elective blocks
Lectures: 45
Laboratory classes: 90
18 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Database systems
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
1 Completing the classes O
Data analysis and data mining in the automotive industry
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
1 Completing the classes O
Statistical control of industrial processes - SPC
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Casting defects and non-destructive testing
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
1 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Elective subjects
Lectures: 10
2 Completing the classes O
OBIERALNE Anglojęzyczne
Lectures: 15
3 Completing the classes O