A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications

Electronics and Telecommunications

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Systemy Wbudowane posiada wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych, architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC; a także potrafi: projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne, projektować wysokosprawne układy zasilające, zaprojektować układy sensorowe, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Sieci i Usługi posiada wiedzę z zakresu: metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych, multimedialnych usług interaktywnych oraz potrafi: projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa, projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of entrepreneurship
Lectures: 18
2 Completing the classes O
Operating systems for information systems
Lectures: 18
Project classes: 12
3 Completing the classes O
Sprzętowa akceleracja protokołów telekomunikacyjnych
Lectures: 18
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Standardy i systemy komunikacyjne w sieciach IoT
Lectures: 18
Laboratory classes: 8
Project classes: 6
4 Exam O
Narzędzia komuterowe w rozwiązanywaniu wybranych zagadnień matematyki wyższej i optymalizacji
Lectures: 14
Laboratory classes: 6
Project classes: 8
3 Exam O
Electromagnetic compatibility
Lectures: 18
Laboratory classes: 12
4 Exam O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Project management
Lectures: 16
Auditorium classes: 12
3 Completing the classes O
Methodology of projects and modeling of systems 1
Lectures: 18
Project classes: 12
3 Completing the classes O
Signal processors in applications
Lectures: 16
Laboratory classes: 8
Project classes: 6
4 Completing the classes O
Sensory i sieci sensoryczne
Lectures: 16
Laboratory classes: 8
Project classes: 6
4 Completing the classes O
Testowanie i niezawodność
Lectures: 16
Laboratory classes: 14
4 Completing the classes O
Procesory i architektury systemów komputerowych
Lectures: 16
Laboratory classes: 14
4 Exam O
English B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES at the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications (Computer Science)
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Lectures: 18
Project classes: 12
4 Completing the classes O
Methods of designing and modeling systems 2
Lectures: 18
Project classes: 12
4 Exam O
Technika światłowodowa i fotonika
Lectures: 18
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Cellular Systems
Lectures: 18
Project classes: 12
4 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 18
3 Completing the classes O