A A A
pl | en
2020/2021 Part-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering

Geodesy, Surveying and Cartography

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, górnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, geografia i ochrona środowiska.
Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1951.
Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, zasilenie baz danych informacjami o tych obiektach, przedstawianie obiektów na mapach. Ważnym elementem studiów jest praktyczna geodezyjna realizacja obiektów inżynierskich, jak również podstawowa wiedza z zakresu geodezji górniczej, satelitarnej czy katastru nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach są podstawą tworzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności: bazy danych obiektów geograficznych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu ogólnej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie do specjalizacji zawodowej. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electronic Measurement Technique I
Laboratory classes: 18
2 Assessment O
Engineering Graphics and Geodetic Drawing
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
4 Assessment O
Mathematical analysis
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Surveying Ia
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Fundamentals of Law
Lecture: 18
Auditorium classes: 27
5 Exam O
Basic Geomorphology and Soil Science
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Principles of Mining
Lecture: 9
1 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Basis of Construction and Engineering
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 18
5 Exam O
Surveying Ib
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Physics I
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Field Exercises in Surveying I
Practical classes: 36
2 Assessment O
Basics of Construction and Engineering
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
2 Exam O
Geodetic software
Project classes: 18
2 Assessment O
Database Fundamentals
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Adjustment Calculus - Statistical Methods I
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Electronic Measurement Technique II
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
2 Assessment O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/3 (semestr 18 godzin) (WGGiIŚ)
Foreign language classes: 18
- Assessment O
Physics II
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
Laboratory classes: 9
6 Exam O
Computer Programming
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Surveying IIa
Lecture: 9
Project classes: 18
4 Assessment O
Mathematical analysis 2
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Field Exercises in Surveying II
Practical classes: 36
2 Assessment O
Basics of Mining Surveying
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/3 (semestr 27 godzin) (WGGiIŚ)
Foreign language classes: 27
- Assessment O
Surveying IIb
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Basics of photogrammetry and remote sensing
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Adjustment Calculus and Statistical Methods II
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Spatial Information Systems
Lecture: 18
Project classes: 27
4 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/3 (semestr 36 godzin) (WGGiIŚ)
Foreign language classes: 36
5 Exam O
Cartography
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Analysis and harmonization of spatial data
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Cadastre
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Exam O
Basics of satellite and integrated geodesy
Lecture: 9
Project classes: 18
2 Assessment O
Application of photogrammetry
Lecture: 18
Project classes: 18
4 Assessment O
Blok modułów obieralnych informatycznych GiK
Lecture: 18
Project classes: 18
5 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basics of real estate management
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Terrain Transformation and Protection
Lecture: 27
Project classes: 18
5 Exam O
Engineering Surveys
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
5 Exam O
Basics of Mining Surveying
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Blok modułów obieralnych uzupełniających GiK
Lecture: 18
Project classes: 27
5 Assessment O
Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK
Lecture: 9
Project classes: 18
4 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa
Practical placement: 0
4 Assessment O
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w sem.7
Lecture: 54
Project classes: 135
24 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Engineer's Diploma Seminar
Seminars: 9
1 Assessment O
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w sem.8
Lecture: 27
Project classes: 54
9 Assessment O