A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

MECHANICAL ENGINEERING

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn istnieje w ofercie edukacyjnej Uczelni i wydziału od bardzo wielu lat. Kierunek MiBM stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Absolwenci kierunku są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL.
Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91% absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Lecture: 16
2.0 O
Zapis konstrukcji
Lecture: 14
Project classes: 14
4.0 Assessment O
Techniki wytwarzania
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
3.0 Exam O
Techniki informatyczne
Lecture: 10
Laboratory classes: 8
2.0 Assessment O
Chemia
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
6.0 Exam O
Physics 1
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
4.0 Assessment O
Lecture: 23
Auditorium classes: 23
9.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy nauki o materiałach
Lecture: 20
Laboratory classes: 14
5.0 Exam O
Mechanika 1
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
4.0 Assessment O
Informatyka
Lecture: 10
Laboratory classes: 8
2.0 Assessment O
Lecture: 23
Auditorium classes: 23
9.0 Exam O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Graphics engineering
Project classes: 16
2.0 Assessment O
Physics 2
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika 2
Lecture: 16
Auditorium classes: 14
5.0 Exam O
Thermodynamics
Lecture: 16
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 8
6.0 Exam O
Technologie obróbki ubytkowej
Lecture: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4.0 Exam O
Foreign language - pass
Foreign language classes: 25
- O
Napędy maszyn
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
6.0 Assessment O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
4.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language - pass
Foreign language classes: 25
- O
Moduł obieralny sem. 4
Total number of contact hours: 24
3.0 O
Podstawy automatyki
Lecture: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 14
7.0 Exam O
Wytrzymałość elementów maszyn
Lecture: 16
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 8
6.0 Exam O
Technologie obróbki bezubytkowej
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3.0 Exam O
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
Project classes: 14
6.0 Assessment O
Metrologia 1
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language - pass
Foreign language classes: 20
- O
PKM 2
Lecture: 14
Project classes: 14
5.0 Exam O
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
6.0 Exam O
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Lecture: 10
Laboratory classes: 14
3.0 Assessment O
Teoria mechanizmów i maszyn
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4.0 Exam O
Metrologia 2
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
3.0 Assessment O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Lecture: 16
Project classes: 12
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Engineering of machines and devices
Lecture: 10
Laboratory classes: 8
Project classes: 10
4.0 Exam O
Moduł obieralny sem. 6
Total number of contact hours: 16
2.0 O
Język obcy
Foreign language classes: 20
5.0 O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
Fluid Mechanics
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
5.0 Exam O
Maszyny i urządzenia transportowe
Lecture: 16
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
5.0 Exam O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Lecture: 14
Laboratory classes: 8
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praca przejściowa MiBM 1 niestac
Progress evaluation and interim assignments: 25
3.0 O
Total number of contact hours: 22
3.0 O
Total number of contact hours: 20
2.0 O
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Total number of contact hours: 18
3.0 O
Przedmiot profilu dyplomowania
Total number of contact hours: 36
6.0 O
Eksploatacja maszyn
Lecture: 16
Seminars: 8
3.0 Assessment O
Projektowanie maszyn
Lecture: 10
Project classes: 14
3.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Total number of contact hours: 16
2.0 O
Moduł obieralny sem. 8
Total number of contact hours: 18
2.0 O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Optional non-external
Total number of contact hours: 20
2.0 O
Seminars: 10
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective