A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Civil Engineering and Resource Management

ENGINEERING AND INDUSTRIAL PROCESS MANAGEMENT

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geometry and Engineering Graphics
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
3.0 Assessment O
Microeconomy
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
4.0 Exam O
Basics of Psychology
Lecture: 12
2.0 Assessment O
Podstawy zarządzania
Lecture: 18
Project classes: 9
3.0 Assessment O
Information technology
Lecture: 6
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Chemia
Lecture: 24
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Mathematics I
Lecture: 24
Auditorium classes: 33
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
Lecture: 15
Laboratory classes: 9
3.0 Assessment O
Physics I
Lecture: 12
Auditorium classes: 12
3.0 Assessment O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
4.0 Assessment O
Macroeconomy
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
5.0 Exam O
Mathematics II
Lecture: 18
Auditorium classes: 21
6.0 Exam O
Fundamentals of engineering design
Lecture: 18
Project classes: 9
5.0 Exam O
Business Law
Lecture: 18
2.0 Assessment O
Lecture: 12
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Statistics
Lecture: 27
Auditorium classes: 15
6.0 Exam O
Podstawy metrologii
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
2.0 Assessment O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 9
Auditorium classes: 18
3.0 Assessment O
Materials science
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Physics II
Lecture: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Projektowanie systemów produkcyjnych
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
6.0 Exam O
Foreign language classes: 21
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy konstrukcji maszyn
Lecture: 9
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Operational research
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Metody zarządzania produkcją
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
5.0 Exam O
Rachunkowość
Lecture: 9
Auditorium classes: 18
3.0 Assessment O
Foreign language classes: 21
- O
Total number of contact hours: 42
6.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonometria
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
3.0 Assessment O
Inżynieria elektryczna
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
3.0 Assessment O
Marketing
Lecture: 18
Project classes: 9
3.0 Assessment O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
3.0 Assessment O
Cost Analysis for Engineers
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
3.0 Exam O
Reengineering
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
4.0 Exam O
Foreign language classes: 21
- O
Total number of contact hours: 42
6.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Innowacyjność i projektowanie produktu
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Assessment O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Lecture: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
4.0 Exam O
Zarządzanie projektem
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4.0 Exam O
Foreign language classes: 21
5.0 O
Total number of contact hours: 78
10.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Finanse przedsiębiorstwa
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
Project classes: 9
6.0 Exam O
Praktyka technologiczna
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Quality management
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
Project classes: 9
6.0 Exam O
H. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2 (n)
Lecture: 21
3.0 O
Total number of contact hours: 75
10.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 18
2.0 Assessment O
Total number of contact hours: 54
7.0 O
Przedmiot obcojęzyczny obieralny
Total number of contact hours: 15
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective