A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Civil Engineering and Resource Management

CIVIL ENGINEERING

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemia (budowlana)
Lecture: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Assessment O
Physics I
Lecture: 12
Auditorium classes: 12
3.0 Assessment O
Geometria wykreślna
Lecture: 9
Project classes: 12
2.0 Assessment O
Mathematics 1
Lecture: 24
Auditorium classes: 33
9.0 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 18
2.0 Assessment O
Geologia
Lecture: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika teoretyczna
Lecture: 15
Auditorium classes: 18
4.0 Assessment O
Budownictwo ogólne
Lecture: 18
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
3.0 Assessment O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 9
1.0 Assessment O
Physics II
Lecture: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
7.0 Exam O
Mathematics 2
Lecture: 18
Auditorium classes: 21
7.0 Exam O
Lecture: 12
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Mechanika teoretyczna
Lecture: 12
Auditorium classes: 12
4.0 Exam O
Mining Surveys
Lecture: 12
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Mechanika gruntów
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
Materiały budowlane
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
5.0 Exam O
Budownictwo ogólne
Lecture: 18
Project classes: 12
5.0 Exam O
Foreign language classes: 21
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody obliczeniowe
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
2.0 Assessment O
Podstawy architektury i urbanistyki
Lecture: 15
2.0 Assessment O
Wytrzymałość materiałów
Lecture: 12
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
4.0 Exam O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Lecture: 9
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
Technologia betonu
Lecture: 12
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Structural mechanics
Lecture: 12
Auditorium classes: 27
3.0 Assessment O
Foreign language classes: 21
- O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Total number of contact hours: 36
6.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Budownictwo komunikacyjne
Lecture: 15
Project classes: 12
4.0 Exam O
Building Physics
Lecture: 12
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Building Installations
Lecture: 15
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Structural mechanics
Lecture: 12
Auditorium classes: 24
4.0 Exam O
Metal Structures
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Project classes: 12
4.0 Assessment O
Konstrukcje murowe i drewniane
Lecture: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
Foreign language classes: 21
- O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Total number of contact hours: 18
3.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konstrukcje betonowe
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Project classes: 12
4.0 Assessment O
Building Economics
Lecture: 12
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Technologia robót budowlanych
Lecture: 15
Laboratory classes: 6
Project classes: 12
5.0 Exam O
Fundamentowanie
Lecture: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Metal Structures
Lecture: 12
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
4.0 Exam O
Foreign language classes: 21
5.0 O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Total number of contact hours: 36
6.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Industrial Construction
Lecture: 15
Project classes: 12
2.0 Exam O
Konstrukcje betonowe
Lecture: 12
Laboratory classes: 9
Project classes: 15
4.0 Exam O
Prawo Budowlane
Lecture: 12
1.0 Assessment O
Praktyki (łącznie 4 tygodnie)
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Podstawy BIM
Lecture: 9
Laboratory classes: 12
2.0 Assessment O
Organizacja produkcji budowlanej
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
3.0 Assessment O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.2.n
Lecture: 12
2.0 O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud (niest.)
Total number of contact hours: 54
9.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15.0 Assessment O
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 15
1.0 Assessment O
Zajęcia terenowe z geotechniki
Laboratory classes: 12
1.0 Assessment O
Total number of contact hours: 15
3.0 O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud. (niest.)
Total number of contact hours: 63
12.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective