A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Civil Engineering and Resource Management

REVITALIZATION OF DEGRADED AREAS

Program studiów obejmuje treści programowe związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, szczególnie w wyniku antropopresji. W programie studiów II stopnia znajdują się zagadnienia dotyczące remediacji oraz przywracania stosunków wodnych, waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności, modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu, zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów, metod badań społecznych i partycypacji społecznej. Ponadto studia II stopnia kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania odpowiednich metody pomiarowych oraz optymalizacji procesów naprawczych w zakresie kierunku studiów, sporządzania raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz procedowania uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania waloryzacji krajobrazu i analizy widokowej, opracowania koncepcji rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniającymi ochronę dziedzictwa przemysłu, oceny opłacalności inwestycji, a także doboru metody badań społecznych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Industrial heritage and revitalization
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Spatial planning with elements of cartography
Lecture: 30
Project classes: 15
4.0 Exam O
Outline of open pit and bore mining
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Modern Physics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment O
Technologies of reclamation
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Outline of underground mining
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
Statistics
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3.0 Exam O
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment O
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Slopes stability
Lecture: 15
Project classes: 15
2.0 Assessment O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment O
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment O
Monitoring and evaluation of revitalization processes
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2.0 Assessment O
Revitalization models and procedures
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Exam O
Landscape Architecture
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment O
Total number of contact hours: 60
4.0 O
Specialised foreign language
Foreign language classes: 30
2.0 O
Total number of contact hours: 60
4.0 O
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20.0 Assessment O
Seminars: 15
3.0 Assessment O
Total number of contact hours: 60
4.0 O
Total number of contact hours: 30
2.0 O
G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE
Total number of contact hours: 30
3.0 O
  • O - Obligatory
  • W - Elective