A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Physics and Applied Computer Science

Micro- and Nanotechnologies in Biophysics

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanics and Statistical Physics
Lectures: 60
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Mathematical Methods of Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Fundamentals of Computer Science
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electromagnetism and Optics
Lectures: 60
Auditorium classes: 60
9 Exam O
Mathematics 2
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Foundations of chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
7 Exam O
Statistics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Introduction to biomechanics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to quantum physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Laboratory of Physics 1
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematics 3
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
6 Exam O
Organic chemistry and biochemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Biophysics of life processes
Lectures: 30
Project classes: 15
Discussion seminars: 15
4 Completing the classes O
Programming in C++
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Laboratory of Physics 2
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Introduction to electronics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physics of polimeric materials
Lectures: 20
Laboratory classes: 10
Seminars: 10
3 Completing the classes O
Biophysics
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Foundations of biotechnology
Lectures: 20
Auditorium classes: 10
2 Completing the classes O
Environmental transport phenomena
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Electives I 4 MNB
Total number of contact hours: 55
5 Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to Digital Signal Processing
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Practical electronics
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Introduction to nanotechnology
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Discussion seminars: 15
7 Completing the classes O
Microtomography
Lectures: 22
Laboratory classes: 15
Discussion seminars: 8
3 Completing the classes O
Biophysics of autotrophs
Lectures: 20
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Electives I 5 MNB
Total number of contact hours: 145
11 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to electornic properties of matter
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Bioenergetics and bionics
Lectures: 30
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
6 Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Electives I 6 MNB
Total number of contact hours: 145
11 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Electives I 7 MNB
Total number of contact hours: 180
15 Completing the classes O