A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Physics and Applied Computer Science

Applied Computer Science

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 1
Lectures: 45
Auditorium classes: 60
8 Exam O
Discrete Mathematics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Linear Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics Revision
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Basic of informatics
Lectures: 30
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 16
3 Completing the classes O
Basics of Operating Systems / UNIX
Lectures: 10
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 45
7 Exam O
Mechanics and Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 24
5 Exam O
Statistics and Data Processing
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
Algorithms and data structures
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Procedural Programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
6 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Management)
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Humanities Electives I (Faculty of Humanities)
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 3
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Electromagnetism and Optics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Circuits and Signals Theory
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Fundamental Concepts of Object-Oriented Programming
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Completing the classes O
Computer Networks
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Electives IS I.3
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics Laboratory
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Electronic Systems
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Object-oriented Programming 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Numerical methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Fundamentals of Computer Graphics
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Electives IS I.4
Total number of contact hours: 45
4 Completing the classes W

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Databases 1
Lectures: 30
Laboratory classes: 26
Project classes: 4
5 Completing the classes O
Object-oriented Programming 2
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Numerical Methods for Engineers
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Electives IS I.5
Total number of contact hours: 165
14 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Graphs and Their Uses
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Software engineering
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Computational Intelligence Methods
Lectures: 45
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
6 Completing the classes O
Electives IS I.6
Total number of contact hours: 165
11 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Computer-controlled Measurements
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Electives IS I.7
Total number of contact hours: 120
12 Completing the classes O