A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Drilling, Oil and Gas

Oil and Gas Engineering

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geometria i grafika inżynierska
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Environmental protection in petroleum industry
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
General Geology
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Mining
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Elements of drilling and oil/gas production
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
BHP i ergonomia I
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O

Summer semester, 2020/2021

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
7 Exam O
Mechanika
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Informatics in oil and gas engineering
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Organic Chemistry and hydrocarbons processing technologies
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Exam O
aaa
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Petroleum geology
Lectures: 30
Project classes: 30
4 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Mineralogy and petrography
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanics of fluids
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
aaa
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Fizyka II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
7 Exam O
aaa
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Stregth of Materials
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
aaa
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Professional training - 4 weeks
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
5 Exam O
aaa
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
aaa
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Reservoir Engineering
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Techniki i technologie bezwykopowe
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Przedmiot obieralny 1 semestr 5
Lectures: 45
Project classes: 45
7 Completing the classes O
Gas Production Engineering
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
6 Exam O
Drilling
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
aaa
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Petroleum storage and transport
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
aaa
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Petroleum Production Systems
Lectures: 45
Laboratory classes: 15
Project classes: 30
6 Exam O
aaa
Lectures: 15
Project classes: 15
5 Completing the classes O
aaa
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Technologia cementowania
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Borehole geophysics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Przedmiot obieralny 2 INiG semestr 6
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
INiG elective modules
Total number of contact hours: 195
30 Completing the classes O