A A A
pl | en
2019/2020 Part-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

Computer Science in Engineering

Celem kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania systemów komputerowych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Dlatego też przekazana wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych – projektowania i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizy danych eksperymentalnych, wykorzystania gotowych narzędzi softwarowych, w tym aplikacji komercyjnych oraz oprogramowania otwartego. Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk specjalista od zastosowań technologicznych, ponieważ jego wiedza obejmuje również materiał dydaktyczny metalurgii oraz inżynierii materiałowej. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). W czasach, gdy wspomaganie rozmaitych procesów decyzyjnych i projektowych odbywa się coraz częściej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, absolwent posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych.
Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Manufacturing of metals and alloys
Lecture: 16
Seminars: 8
2 Assessment O
Algebra
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
4 Exam O
Computer science fundamentals
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
3 Assessment O
Mathematical analysis I
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5 Exam O
Chemia
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
6 Exam O
Physics I
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Material science fundamentals
Lecture: 16
Laboratory classes: 8
4 Exam O
Non-obligatory HES I
Total number of contact hours: 16
3 Assessment O
Mathematical analysis II
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5 Exam O
Physics II
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
6 Exam O
Programming fundamentals
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Architektury komputerów
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Assessment O
Non-obligatory HES II
Total number of contact hours: 16
2 Assessment O
Systemy operacyjne i administracja
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Exam O
Object Oriented Programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Exam O
Heat and Mass Transfer
Lecture: 16
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
5 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Foreign language classes: 30
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorithms and data structures
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Solid mechanics fundamentals
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
2 Exam O
Embedded systems
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Assessment O
Software Engineering
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Fluid mechanics fundamentals
Lecture: 8
Laboratory classes: 8
2 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Foreign language classes: 15
- Assessment O
Computer Networks
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Database Systems
Lecture: 16
Project classes: 16
4 Exam O
Metals and alloys forming
Lecture: 16
Laboratory classes: 8
4 Assessment O
Administration of computer networks
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Statistical data analysis
Lecture: 16
Project classes: 16
4 Assessment O
Differential equations
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
4 Exam O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Foreign language classes: 15
5 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programming of window and mobile applications
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Assessment O
Parallel programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Exam O
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Practical placement: 0
4 Assessment O
Finite element method
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Exam O
Thematic groups I
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Elective subject in English sem. 6
Total number of contact hours: 32
6 Assessment O
Computer graphics
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
4 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Thematic groups II
Total number of contact hours: 96
15 Assessment O
Internet engineering
Lecture: 16
Project classes: 16
4 Assessment O
Optimization
Lecture: 16
Project classes: 16
5 Exam O
DevOps techniques
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Thematic groups III
Total number of contact hours: 96
15 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment W