A A A

Log in

pl | en | uk

Faculty of Civil Engineering and Resource Management

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Information technology
Lecture: 6
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Lecture: 6
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Chemia
Lecture: 24
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Fundamentals of Economics
Lecture: 9
Auditorium classes: 6
2.0 Assessment O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Lecture: 15
Laboratory classes: 9
3.0 Assessment O
Mathematics I
Lecture: 33
Auditorium classes: 39
9.0 Exam O
Podstawy geologii i mineralogii
Lecture: 9
Auditorium classes: 6
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lecture: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 9
5.0 Assessment O
Materials science
Lecture: 6
Laboratory classes: 9
2.0 Assessment O
Mathematics II
Lecture: 21
Auditorium classes: 27
6.0 Exam O
Lecture: 12
2.0 O
Physics I
Lecture: 12
Auditorium classes: 12
3.0 Assessment O
Lecture: 9
Laboratory classes: 6
2.0 Assessment O
Biologia i ekologia
Lecture: 12
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Assessment O
Air protection
Lecture: 6
Laboratory classes: 9
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gospodarka wodna i ochrona wód
Lecture: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Assessment O
Mechanika płynów
Lecture: 15
Laboratory classes: 9
4.0 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4.0 Exam O
Foreign language classes: 21
- O
Informatyczne podstawy projektowania
Lecture: 9
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment O
Physics II
Lecture: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Environmental Protection Law
Lecture: 9
Project classes: 6
2.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Lecture: 15
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
5.0 Exam O
Technical Thermodynamics
Lecture: 15
Auditorium classes: 9
4.0 Assessment O
Total number of contact hours: 45
6.0 O
Waste Management
Lecture: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Foreign language classes: 21
- O
Technologies of water treatment and wastewater treatment
Lecture: 15
Laboratory classes: 18
5.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 45
6.0 O
Mechanika gruntów i geotechnika
Lecture: 6
Laboratory classes: 9
3.0 Exam O
Total number of contact hours: 24
4.0 O
Czystsza produkcja
Lecture: 9
Project classes: 15
4.0 Assessment O
Podstawy geodezji
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 6
4.0 Assessment O
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Lecture: 6
Project classes: 9
2.0 Assessment O
Metrologia i monitoring
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
4.0 Exam O
Foreign language classes: 21
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów
Total number of contact hours: 45
6.0 O
Refrigeration technology
Lecture: 15
Project classes: 9
4.0 Exam O
Total number of contact hours: 24
4.0 O
Foreign language classes: 21
5.0 O
Heating and District Heating
Lecture: 15
Project classes: 9
3.0 Assessment O
Instalacje i sieci sanitarne
Lecture: 9
Project classes: 15
4.0 Assessment O
Fundamentals of Civil Engineering
Lecture: 9
Project classes: 15
3.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 21
3.0 O
Reclamation and revitalization
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4.0 Assessment O
Total number of contact hours: 45
6.0 O
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5.0 Exam O
Ocena oddziaływania na środowisko
Lecture: 9
Laboratory classes: 15
Project classes: 9
4.0 Assessment O
Lecture: 6
Project classes: 9
4.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratory classes: 27
3.0 O
Przedmiot obcojęzyczny obieralny
Total number of contact hours: 15
3.0 O
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 18
2.0 Assessment O
Praktyka technologiczna
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Final Project
Diploma project: 0
15.0 Assessment O
 • O - Obligatory
 • W - Elective