A A A
pl | en

Computer Science

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Jędrzej Byrski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Discrete Mathematics
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5 Assessment O
English Language
Foreign language classes: 32
- Assessment O
Mathematical Analysis 1
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O
Algebra
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O
Introduction to Computer Science
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorithms and data structures
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O
Physics 1
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O
Introduction to UNIX System
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Mathematical Analysis 2
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
6 Exam O
English Language
Foreign language classes: 32
- Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics 2
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
6 Exam O
Mathematical Logic
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5 Assessment O
English Language
Foreign language classes: 16
5 Exam O
Digital technology
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Imperative Programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 16
2 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Inżynieria wymagań i jakości
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Probability and statistics
Lecture: 16
Auditorium classes: 16
5 Assessment O
Object Oriented Programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Microprocessor Technique
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Fundamentals of Databases
Lecture: 16
Project classes: 16
5 Exam O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projektowanie obiektowe
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Functional programming
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Operating Systems
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Kompetencje interpersonalne
Lecture: 8
Auditorium classes: 8
3 Assessment O
Computer Network
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Computer Architecture
Lecture: 16
4 Exam O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Theory of Concurrency
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Assessment O
Software Engineering
Lecture: 16
Project classes: 16
5 Exam O
Computational Methods in Science and Engineering
Lecture: 16
Laboratory classes: 16
5 Exam O
Blok obieralny 2/3
Total number of contact hours: 64
10 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
IIN blok obieralny st 1 sem 7
Total number of contact hours: 128
20 Assessment O
Project 1
Laboratory classes: 16
3 Assessment O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
IIN blok obieralny n1 st 1 sem 8
Total number of contact hours: 96
15 Assessment O
Project 2
Laboratory classes: 16
2 Assessment O
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O