A A A
pl | en

Electrotechnics

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics I
Lecture: 42
Auditorium classes: 33
10 Exam O
Informatyka I
Lecture: 18
Laboratory classes: 27
5 Assessment O
Physics 1
Lecture: 27
Auditorium classes: 18
6 Exam O

Summer semester, 2019/2020

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 2
Lecture: 24
Auditorium classes: 21
6 Exam O
Informatyka II
Lecture: 18
Laboratory classes: 24
6 Exam O
Physics 2
Lecture: 27
Laboratory classes: 18
6 Exam O
Geometria i grafika inżynierska
Lecture: 12
Laboratory classes: 18
4 Assessment O
Przedmiot Humanistyczny (GON), semestr 2
Lecture: 16
2 Assessment O

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of electrical engineering p. I
Lecture: 36
Auditorium classes: 27
7 Exam O
Mathematics 3
Lecture: 27
Auditorium classes: 21
6 Exam O
Electrical Safety
Lecture: 12
1 Assessment O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4 Assessment O
Basics of mechanics an mechanical constructions
Lecture: 18
Project classes: 9
4 Exam O
Język obcy (GON), semestr 3
Foreign language classes: 27
- Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of electrical engineering p. II
Lecture: 36
Auditorium classes: 27
6 Exam O
Metrology 1
Lecture: 27
2 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
3 Assessment O
Fundamentals of electronics and power electronics I
Lecture: 24
2 Assessment O
Electric machines
Lecture: 27
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 18
6 Exam O
Język obcy (GON), semestr 4
Foreign language classes: 18
- Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of electronics and power electronics II
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Metrology 2
Lecture: 18
Laboratory classes: 27
7 Exam O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej I
Lecture: 18
1 Assessment O
Fundamentals of electrical engineering p. III
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Język obcy (GON), semestr 5
Foreign language classes: 27
- Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technika wysokich napięć
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
5 Exam O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej II
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Podstawy napędu elektrycznego
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
5 Exam O
Technika mikroprocesorowa
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
3 Assessment O
Podstawy elektroenergetyki
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
3 Assessment O
Język obcy (GON), semestr 6
Foreign language classes: 18
5 Exam O
Przedmiot Humanistyczny 1 (GON), semestr 6
Lecture: 16
2 Assessment O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 7
Total number of contact hours: 165
21 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Training
Practical placement: 0
4 Assessment O
Przedmiot Humanistyczny 2 (GON), semestr 8
Lecture: 16
2 Assessment O
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 8
Total number of contact hours: 141
19 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projekt dyplomowy
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 9
Total number of contact hours: 111
14 Assessment O